18.11.2020

Räddningsväsendet får kunskapsledd verksamhet

Finansministeriet beställde projektet En nationell plattform för kunskapsledning och datahantering av DigiFinland. Projektet genomför en teknisk plattformslösning som möjliggör en samlad sammanställning och rapportering av information. Räddningsväsendet är den första sektorn som tar i bruk plattformen. I projektet främjande av kunskapsledningens verktyg och datahanteringen som inrikesministeriets räddningsavdelning beställde och som genomförs för räddningsväsendet produceras färdiga rapporter och visualiseringar på en plattform. Rapporterna och visualiseringarna förädlas utifrån rådata. Projekten genomförs på grund av de olika finansieringskanalerna som förvaltningsmässigt separata projekt.

I plattformsprojektet skapas en lösning som kommer att nationellt betjäna även andra användningsfall (t.ex. AuroraAI-programmet) och därmed främja kompatibiliteten och samanvändningen av informationen.

I räddningsväsendets projekthelhet genomförs en konkret lösning för kunskapsledningen. Visionen är att bilda tydliga integrerade verktyg för kunskapsledningen för räddningsväsendet som producerar information av hög kvalitet på nationell nivå. Lösningen erbjuder en möjlighet för en granskning och analys av räddningsväsendet på nationell och regional nivå. I intern användning stöder den kunskapsledningen via en närmare organisationsspecifik analys och möjliggör en vidareutveckling utifrån de verksamhetsmässiga behoven. I projektet som genomförs skapas informationsprodukter som gäller åtgärdsregister och en riskrutgenomföring som sker mer i realtid. Lösningen förbättrar datahanteringen, effektiverar verksamheten och gör det möjligt att basera beslutsfattandet på realtida tillgänglig information.

Projektledare Tero Kesäläinen ansvarar tillsammans med den utvalda leverantören Productivity Leap Oy för TJ-projektet och dess samarbetspartnerskap.

Kontoktuppgifter

Tero Kesäläinen, projektledare,
tero.kesalainen@digifinland.fi
p. 0415318569