24.02.2021

Ny webbinlärningsmiljö i DigiFinland

DigiFinlands nya inlärningsmiljö har öppnats på adressen koulutus.digifinland.fi. Inlärningsmiljön erbjuder olika kurser och utbildningar med anknytning till DigiFinlands verksamhet. Kurserna kan avläggas av personer som bjudits in och registrerats i inlärningsmiljön. 

I publiceringsskedet är kursutbudet snävare och målgrupperna för innehållet är Omaolo-tjänstens huvudanvändare, DigiFinlands leverantörer samt bolagets personal. I framtiden kommer utbudet att växa och täcka allt fler målgrupper med anknytning till bolagets verksamhet.   

Webbinlärningsmiljön möjliggör ett smidigt, flexibelt och användarvänligt sätt att överföra information. Deltagaren kan avlägga kurserna vid den tidpunkt som passar hen bäst och på en lämplig plats – man kan också alltid återgå till utbildningsmaterialet senare. 

Med hjälp av webbutbildningarna kan vi för sin del verifiera att vi följer de uppställda kraven och gör säkra tjänster och medicintekniska produkter som uppfyller kraven. Kompetenskraven berör vår egen personal och även personalen hos de intressentgrupper som producerar och använder våra tjänster”, berättar kvalitetschef Laura Auvinen.  

Vi vill att all nödvändig information ska vara strukturerad på ett ställe och att man kan återgå till utbildningsmaterialet senare. Utbildningarna gör det möjligt att öka förståelsen för de krav som ställs på oss och våra tjänster – vi kan sedan säkerställa vår kompetens med olika tester. Alla som lär sig i utbildningsmiljön har också en central roll i utvecklingen av innehållet i inlärningsmiljön”, fortsätter Auvinen.  

Inlärningsmiljön gör det möjligt för DigiFinland att utveckla och arbeta tillsammans på ett nytt sätt. Utbildningarna och kurserna utvecklas genom att man lyssnar på användarnas önskemål och utnyttjar metoderna för tjänstedesign. Målet är att dela med sig av så omfattande kompetens som möjligt och sprida god praxis.   

Inlärningsmiljön i Pinja LMS och Moodle har genomförts i samarbete med Mediamaisteri. 

Mer information:

Laura Auvinen, kvalitetschef 
laura.auvinen@digifinland.fi