26.04.2022

DigiFinland främjar övergången till molntjänster

Målet med det nya projektet för att utveckla dataskyddet i molntjänster och avtalsvillkoren för den offentliga förvaltningen är att påskynda övergången till molntjänster genom att minska och eliminera riskerna i anslutning till dataskyddet i molntjänsterna och genom att skapa avtalsvillkor som passar ihop med den offentliga förvaltningens krav. DigiFinland ansvarar för projektets administration och koordinerar arbetet.

DigiFinland har fått i uppdrag av finansministeriet att ansvara för ett projekt med målet att påskynda övergången till molntjänster inom den offentliga förvaltningen genom att minska och eliminera riskerna i anslutning till dataskyddet i molntjänsterna och genom att skapa avtalsvillkor som passar ihop med den offentliga förvaltningens krav. Uppgifterna i projektet är att definiera dataskyddet i den offentliga förvaltningens molntjänster och förhandla om avtalsvillkor med leverantörerna av molntjänster.

Man inleder projektet med att precisera tidtabellen och deluppgifterna. Till projektets kärngrupp hör förutom DigiFinland och finansministeriet även Hansel och Valtori, samt i den utvidgade projektgruppen även Kommunförbundet och andra aktörer som representerar den offentliga förvaltningen. Det är finansministeriet som är ägaren av projektet och skickar de olika organisationerna en begäran om utnämning av en medlem till styrgruppen för projektet. Projektet pågår till slutet av 2023.

I och med projektet förtydligar man förhållandet mellan olika branschers bestämmelser och effekterna av att använda molntjänster. Samtidigt ställs ramvillkor för bland annat kvalitetskraven på molntjänster och hanteringen av molntjänster. Detta gör det möjligt för aktörer inom den offentliga sektorn att utarbeta mer exakta molntjänststrategier. Slutresultaten ger också sådana organisationer som gör offentliga upphandlingar stöd i upphandlandet av molntjänster.

”Detta är ett mycket stort tecken på visat förtroende för DigiFinland. Det är fint att kunna sammanföra aktörer inom den offentliga förvaltningen. Vi kan samarbeta med både organisationer och leverantörer inom den offentliga förvaltningen och på så sätt främja lösningar som underlättar hela den offentliga förvaltningen ”, säger kundrelationschef Katja Koskinen.

”Vi kan utnyttja DigiFinlands omfattande partnerskapsnätverk i detta projekt, men syftet är också att stärka vårt eget kunnande genom att rekrytera nya förmågor”, berättar Janne Ruuska, som är ansvarig för projektet.

Mer information Janne Ruuska, direktör, gemensamma tjänster, tfn 040 521 1144