22.06.2023

Samarbete med projekten Från familjeledighet till arbetslivet och Tydlig riktning

Det Elektroniska familjecentret har haft ett lyckat samarbete med projekten Från familjeledighet till arbetslivet och Tydlig riktning.  

Syftet med projektet Från familjeledighet till arbetslivet var att skapa metoder för en smidigare övergång från familjeledighet till arbetslivet. Projektet Från familjeledighet till arbetslivet producerade i samarbete med DigiFinland innehållshelheter i tjänsten Omaperhe.fi. Som slutresultat av samarbetet producerade man artikelinnehåll och coachande videor om följande ämnen: 

Du kan bekanta dig närmare med projektet Från familjeledighet till arbetslivet på Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM) webbplats här: Projektet Från familjeledighet till arbetslivet

Syftet med projektet Tydlig riktning var å sin sida att stöda sysselsättningen och välbefinnandet för ensamstående föräldrar. Projektet Tydlig riktning och det Elektroniska familjecentret producerade innehåll i tjänsten Omaperhe.fi som stöd för ensamstående föräldrars välbefinnande. 

Som slutresultat av samarbetet producerade man artikelinnehåll och coachande videor om följande ämnen: 

Du kan bekanta dig närmare med projektet Tydlig riktning på NTM-centralens webbplats: Projektet Tydlig riktning.