22.06.2023

Helpperis innehåll intresserade de unga – Testanvändningen av webbtjänsten gav goda resultat och värdefulla utvecklingsförslag

Helpperi är en nationell webbtjänst som utvecklats av DigiFinland för 13-29-åringar och som samlar information, stöd och tjänster för unga på en och samma adress. Syftet med tjänsten är att den unga ska hitta tillförlitlig information och hjälp i olika former som passar den egna livssituationen. Helpperi stöder servicehelheten Familjecenter och är en del av det Elektroniska familjecentret.

DigiFinland genomförde den första testanvändningen av Helpperi 15.5-2.6.2023. I testanvändningen deltog unga från Mellersta Österbottens, Österbottens och Södra Österbottens välfärdsområden. Befolkningsförbundet, SOS-Barnbyar, mödra- och skyddshemmet i Karleby samt Familjehemmet Vehkatupa deltog också i testningen. Det ordnades sammanlagt tre testtillfällen och vid dessa tillfällen fick ungdomarna bekanta sig med Helpperi-webbplatsens funktion, kommentera innehållet och ge förbättringsförslag. Dessutom erbjöd man möjlighet till separata, individuella bedömningar. De unga som deltog i testanvändningen var i åldern 12-25 år och man fick sammanlagt cirka 30 svar. Enkäten kunde besvaras anonymt.

Resultaten av testanvändningen var till stor del positiva. De unga upplevde att applikationens användargränssnitt var lättanvänt och att tjänstens mångfald var meningsfull. Man ansåg att Helpperis innehåll och ämnesområden var mångsidiga och intressanta, även om allt innehåll i Helpperi ännu inte hade presenterats under testanvändningen. Helpperis artiklar var lämpliga för de ungas språk och av lämplig längd. En ung person som deltagit i testanvändningen kommenterar följande: ”Måste säga, att det är en riktigt bra webbplats, idén är viktig och den är tydligt genomförd och lämpar sig för unga, fortsätt!”

Med hjälp av testanvändningen fick man också värdefulla utvecklingsförslag. Utvecklingspunkterna gällde Helpperis tjänstesökningar och användbarheten av artiklar i icke-textform. Dessutom önskade man, att man i Helpperi också skulle beakta unga som har utmaningar med koncentrationen. I stället för långa textavsnitt vore det till exempel bra att erbjuda unga en sammanfattning av en längre text eller grafik som kunde underlätta läsförståelsen. Dessutom finns det skäl att ännu utveckla tjänsteinköpen i Helpperis artiklar.

Vi tackar alla unga, välfärdsområden och organisationer som deltagit i testanvändningen. Man beaktar responsen från testanvändningen i den fortsatta utvecklingen av Helpperi. Helpperi publiceras i slutet av år 2023.