02.06.2021

AuroraAI:s nya användargränssnitt genomförs, lättillgängligare tjänster ökar inbesparingar och välfärd

I medlet av april övergick DigiFinland till genomförandefasen i utvecklingen av AuroraAI-nätets användargränssnitt. Genomförandefasen fortsätter till slutet av år 2022.

AuroraAI-projektet som utvecklar DigiFinlands användargränssnittslösningar kallas för en ”lösning för människoorienterad informationsledning”. Projektet är en del av Finansministeriets (FM) AuroraAI-program för artificiell intelligens. DigiFinlands projekt fördelas över två delområden: Lösningarna AuroraAI-chatbot- och Hur är det med dig? (Mitä minulle kuuluu, MMK).
Lösningen AuroraAI-chatbot producerar dialogbaserade användargränssnitt. Hur är det med dig?-lösningen producerar ett spelifierat användargränssnitt för informationsledning. Båda delområdena producerar en generell och öppet tillgänglig teknologimodell samt färdiga referensapplikationer.

Med ”Referens-integrationen testar vi de tillämpade teknologimodellernas funktionsduglighet. Då har de nödvändiga synvinklarna beaktats innan helhetslösningen övergår till kontinuerlig service”, förklarar DigiFinlands projektchef Pirkka-Matti Alanne.

Upphandlingen genomfördes i början av året

Den offentliga upphandlingen av de tekniska resurserna för skapandet av helhetslösningen genomfördes i februari-mars 2021. AuroraAI-chatbot-lösningens tekniska expertis kommer från Gofore Oyj och MMK-lösningens tekniska expertis från Siili Solutions Oyj. Applikationsutvecklingen för dessa parallella användargränssnittslösningar som kompletterar varandra är nu i full gång. Projektet genomförs i tätt samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). MDB producerar AuroraAI-nätets kärnkomponenter: ett öppet API-gränssnitt, distribuerad profilhantering, tjänsterekommendationsmotor och serviceregister.

De första referensapplikationerna för högstadie- och skriftskolelever

Kärnan i projektet utgörs av en öppen programutveckling och en stödjande innehållsproduktion. De första referensapplikationerna görs nu för ungdomar i högstadieåldern och för skriftskolelever. Avsikten är att inleda användartesten i dessa målgrupper under sommaren 2021. Det egentliga offentliggörandet av applikationerna i bredare skala sker i slutet av sommaren.

Den AuroraAI-kompatibla chatbot-applikationen för ungdomar i högstadieåldern, med arbetsnamnet Hytebotti, produceras i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), samt organisationerna. Bl.a. följande organisationer deltar Befolkningsförbundet och HDL Vamos. Till en början produceras MMK-applikationen, med arbetsnamnet och karakteriseringen ”Kyrkans spegelbit som en del av MMK-pusslet”, för skriftskolelever i samarbete med Kyrkostyrelsens evangelisk-lutherska församlingar och skriftskolorganisationen.

Applikationerna leder användaren till rätt service

AuroraAI-chatbot-applikationerna och MMK-applikationen hjälper människor i olika livssituationer och att ha framförhållning. Applikationerna ger stöd på livets väg genom att erbjuda information samt hjälpa i individuella problemlösnings- och måluppställningssituationer. Applikationen aktiverar användaren med beaktande av personens eget utgångsläge.

”Vid behov kan personen via dessa applikationer rekommenderas och erbjudas en smidig, enhetlig och effektiv kanal till samhälleliga branschöverskridande, digitala och fysiska tjänster”, förklarar projektchef Alanne.

Även organisationerna drar nytta av de framtida applikationerna. De offentliga och privata tjänsteleverantörerna får tack vare anslutningen till AuroraAI-nätet en ny effektiv nätverksbaserad distributionskanal för sina tjänster. Organisationerna får dessutom information för ytterligare vidareutveckling av sin verksamhet och betjäning av kunderna. På så sätt sparar man tid och pengar – och välfärden ökar i samhället.