29.09.2022

Piloten för tjänsten Omaperhe och inledandet av produktions­användningen närmar sig

Arbetet med att uppföra ett riksomfattande elektroniskt familjecenter är i full gång och i oktober kan man genomföra ett pilotförsök med tjänsten Omaperhe. Användningen av tjänsten inleds i januari 2023 och flera olika välfärdsområden deltar.

I oktober pilottestas tjänsten Omaperhe i samarbete med de välfärdsområden som anmält sig. I pilotprojektet deltar servicepunkter för familjer från sju olika välfärdsområden. Vid servicepunkterna för familjer delar man ut material och information om Omaperhe-tjänsten och ger möjlighet att pröva på tjänsten. De kunder som deltar i pilotprojektet kan ge feedback om tjänsten till servicepunkterna för familjer eller direkt via pilotens responskanal. Responsen behandlas och utnyttjas i utvecklingen av tjänsten redan innan produktionsanvändningen inleds. Pilotprojektet pågår till slutet av oktober och dess mål är att få respons från eventuella användare av tjänsten samt att säkerställa att tjänsten fungerar i praktiken.

Beredningen av produktionsanvändningen av Omaperhe-tjänsten har redan inletts och välfärdsområdena har redan kontaktats i fråga om den. Tjänsten Omaperhe kan tas i användning i början av 2023, men noggrannare tidtabeller planeras tillsammans med välfärdsområdena, med beaktande av välfärdsområdenas egna tidtabeller och beredskapen att börja använda tjänsten.


Det elektroniska familjecentret består av tre delar: en helhet för familjer och personer som håller på att grunda en familj, det vill säga tjänsten Omaperhe, en helhet för unga samt en del för yrkesutbildade personer. Utvecklingen av delarna för ungdomar och yrkesutbildade personer har inletts och framskrider i god takt. Dessa delar utvecklas i samarbete med de deltagande välfärdsområdena.