31.05.2024

Pappor tar hand om små barn allt mer och självständigare än tidigare – Omaperhe.fi stöder jämställdheten i familjer med omfattande expertinformation och tjänsteutbud

Enligt FPA:s och Institutet för hälsa och välfärds (THL) gemensamma undersökning deltar papporna allt aktivare och mer självständigt i skötseln av små barn. Det har blivit vanligare att pappor tar ut familjeledighet, vilket i sin tur minskar mammornas behov av hemvårdsstöd.

Den nationella webbplatsen Omaperhe.fi ger stöd i föräldraskapet till alla som har eller planerar en familj. Omaperhe hjälper familjerna i vardagen och stöder jämställdheten genom att erbjuda aktuell information, praktiska råd och tjänster för familjer. Förberedelserna inför barnets ankomst och barnfamiljens vardag är ofta en annorlunda upplevelse för pappan eller partnern än för den förälder som ska föda barnet.

Undersökningsresultat visar att papporna tillbringar allt mer tid med sina barn och tar ut mer familjeledighet än tidigare. Denna förändring främjar jämställdheten mellan könen och fördelar ansvaret för skötseln av barnen jämnare mellan föräldrarna. Samtidigt kan mammorna återvända till arbetslivet snabbare, vilket stöder familjernas ekonomiska välbefinnande och mammornas karriärutveckling.

Av undersökningen framgår också att pappornas självständiga ansvar för skötseln av små barn har ökat redan före den senaste familjeledighetsreformen. Allt oftare tar pappan hand om barnet hemma medan mamman studerar eller arbetar. Undersökningen grundar sig på Enkäten om familjeledigheter 2022, en befolkningsenkät som riktades till föräldrar till 1–2-åriga barn våren 2022.

Omaperhe.fi stöder familjerna och hänvisar dem till tjänster i det egna området
Omaperhe främjar och stöder familjernas välbefinnande genom att erbjuda ett omfattande utbud av tillförlitlig information och hjälp i många av familjernas ärenden. Omaperhe gör tjänsterna som stöder familjerna mer lättillgängliga eftersom webbplatsen ger information om social- och hälsovårdstjänsterna i det egna välfärdsområdet samt organisationers och församlingars tjänster och riksomfattande tjänster såsom FPA:s.

Nuförtiden söker familjerna information på nätet. Den som använder tjänsten Omaperhe.fi kan lita på att serviceinnehållet är aktuellt och produceras av yrkesfolk.

  • På sidan Familjeliv finns tips och stöd för vardagen i en parrelation samt för föräldraskapet i olika familjesituationer. På webbsidan finns också information och hjälp för livets övergångs- och krissituationer.
  • På sidan Förberedelser inför föräldraskapet finns information om vad den nya livsförändringen för med sig och hur man kan förbereda sig för den.
  • Att förena arbete och familjeliv känns ofta nervöst för föräldrarna. Det finns tjänster, flexibla arbetstider och hjälp att tillgå i den nya livssituationen. På Omaperhes webbplats finns tips om bland annat hur man ansöker om vårdplats för ett barn, om förmåner för familjer och återgången till arbetslivet.

. . .

Omaperhe är en nationell webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster för familjer på ett ställe och som stöder servicehelheten för familjecenter. DigiFinland ansvarar för produktionen och underhållet av Omaperhe och utvecklar tjänsten i samarbete med välfärdsområdena, Helsingfors stad, organisationer, församlingar och nationella aktörer.

Läs mer:Omaperhe – DigiFinland