01.10.2020

SoteDigi är nu DigiFinland Oy

Finanspolitiska ministerutskottet förordade i juni en ändring av namnet SoteDigi Oy för att på ett mer neutralt sätt beskriva bolagets branschöverskridande bransch. Bolagets nya namn, DigiFinland Oy, och profilen har tagits i bruk fr.o.m. 1.10.

”Vi är nu DigiFinland. Det handlar inte bara om att vi i framtiden kommer att ha ett annat namn och se annorlunda ut. Det nya namnet och den visuella förändringen beskriver en djupare förändring i bolagets uppgift och roll”, beskriver DigiFinlands verkställande direktör Mirva Antila.

”Vi vill skapa tjänster som påverkar och är likvärdiga i Finland och som både våra kunder och invånarna i Finland vill använda. Fokus ligger på att utveckla tjänsterna i samarbete med olika aktörer”, berättar Antila.

DigiFinland Ab är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter, vars uppgift är att skapa nationella lösningar i Finland och främja digitaliseringen inom den offentliga sektorn. DigiFinland arbetar med informationsledning och informationshantering, digitala tjänster inom social- och hälsovården samt integrationer och interoperabilitet. DigiFinland erbjuder även specialkompetens för olika aktörer inom statsförvaltningen som stöder deras projekt.
SoteDigi är registrerat som bolagets bifirma.

Bolagets nya webbplats finns på adressen www.digifinland.fi.

Ytterligare information

Mirva Antila
Verkställande direktör, DigiFinland Oy
040 546 0133