01.03.2023

Blogg: Att utnyttja det goda förnuftigt

Finlands social- och hälsovårdsområde inklusive räddningsväsendet omorganiserades den 1 januari 2023, när de nya välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Förändringen är stor och alla dess konsekvenser kommer att synas först efter en längre tid. Utöver social- och hälsovårdsreformen händer det just nu också mycket annat omkring oss: Rysslands anfallskrig mot Ukraina, den stigande inflationen och de förväntade nedskärningarna i de offentliga finanserna. Under tiden åldras vår befolkningsstruktur, men samtidigt hittas ständigt nya vårdformer för olika sjukdomar. Detta ökar trycket på att höja utgifterna för hälso- och sjukvården samt socialväsendet. Man vill också hitta lösningar som gör tjänsterna nyttigare.

De nya välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen står inför viktiga framtidsinriktade strategiska lösningar. Hur kan man producera så stor hälsonytta som möjligt med de pengar som styrs till områdena? I en idealvärld vore det bra att övergå från en organisationscentrerad problemlösning till en lösning som är betydelsefull med tanke på patientens och invånarens vård och behov. Det är en stor och viktig utmaning, men den kan inte lösas i en handvändning.

Digitala lösningar har ofta ansetts vara ett sätt att underlätta tillgången till vård och uppmuntra till egenvård. Digitala produkter och tjänster utvecklas på flera håll i Finland för både nationellt och regionalt bruk på såväl den offentliga som den privata sidan. Finländarna är aktiva i att hitta egna lösningar och utveckla idéer. Baksidan av detta är överlappande arbete då de bästa och mest fungerande lösningarna inte sprids vidare. Å andra sidan är konkurrens alltid välkommen och sporrar till att skapa bättre och mer kostnadseffektiva tjänster.

Vid fördelningen av knappa resurser i Finland borde man först granska helheten och beakta det man redan gör bra innan man börjar utveckla nytt. Samarbetet mellan offentliga och privata aktörer får inte heller stagnera, utan man måste tillsammans hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för att främja medborgarnas hälsa och välfärd.

DigiFinland Oy utvecklar effektiva, jämlika och eftertraktade offentliga digitala tjänster i Finland. De digitala tjänsterna inom hälso- och sjukvården samt socialväsendet är en av våra kärnfunktioner. Som tjänsteleverantör vill vi vara en bra och pålitlig partner för våra nya ägarkunder och för staten, som fortsätter som bolagets ägare. Vår viktigaste ”kund” är dock invånaren. Vi vill producera smidiga tjänster så att invånarna kan förbättra den egna hälsan och eget välbefinnande tillsammans med andra. Vi är stolta över vår roll i skapandet av grunderna för Omaolo, Omasuuntima, Omaperhe, Jourhjälpen, Hoidonperusteet.fi och Brådskande vård. Tjänsterna är effektiva i sig men också sammankopplade med varandra och i allt högre grad även till andra serviceproducenters tjänster. Genom samarbete skapar vi så enhetliga servicestigar som möjligt för invånarna.

Vi gör det tillsammans!

Leena Soininen
Direktör, digitala tjänster och medicinsk direktör
DigiFinland