13.10.2022

Samarbets­partner har valts för lösningen för arkivering av gamla klient- och patient­uppgifter

DigiFinland har konkurrensutsatt en lösning för att arkivera klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsten från social- och hälsovårdsaktörernas och de framtida välfärdsområdenas gamla system som tagits ur bruk. Till samarbetspartner valdes Digia, vars servicekoncept som baserar sig på robotik gör det möjligt att söka information från hundratals olika system.

Aktörerna inom social- och hälsovården är skyldiga att följa arkiveringslagen. Klient- och patientuppgifter som omfattas av lagen ska tills vidare förvaras varaktigt. I praktiken innebär detta att klientuppgifter finns lagrade i flera olika datasystem som upprätthålls endast för arkivering. Lösningen för arkivering av klient- och patientuppgifter medför betydande ekonomiska besparingar för de som upprätthåller systemen, då system som enbart används för arkivering kan köras ner efter dataöverföringen. Det konkurrensutsatta avtalets värde är 2,85 miljoner euro.

”DigiFinland utvecklar nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens effektivitet. Vi identifierade utmaningen med arkiveringen av gamla uppgifter och började söka en lösning för att överföra uppgifter från cirka 850 system som tagits ur bruk till det nationella arkivet för gamla uppgifter”, berättar utvecklingsdirektör Jenny Vuollet vid DigiFinland.

I och med konkurrensutsättningen valdes Digia som samarbetspartner, vars servicekoncept som grundar sig på robotik kommer att samla in klientuppgifter som kräver arkivering från föråldrade system och överföra dem i formbunden form till den nationella Kanta-tjänsten.
Fördelarna med arkiveringen är många, men det är klart att det på lång sikt medför kostnadsbesparingar, ökar informationens användbarhet och förbättrar informationssäkerheten.

”Arkiveringen av gamla uppgifter är en del av det nationella IKT-ändringsprogrammet och DigiFinland vill erbjuda välfärdsområdena en lösning på detta. Arkiveringen innebär inte bara kostnadsbesparingar, utan förbättrar också datasäkerheten och ökar informationens användbarhet”, fortsätter Vuollet.

Beredningen av projektet har inletts och servicen står till de nya välfärdsområdenas förfogande under de kommande åren.

Tilläggsuppgifter:
Jenny Vuollet
Utvecklingsdirektör
DigiFinland
jenny.vuollet(a)digifinland.fi