29.12.2022

Den förnyade 116117.fi-webbplatsen erbjuder regional information om Jourhjälpen

Webbplatsen för tjänsten Jourhjälpen 116117 som hittas på adressen 116117.fi har förnyats. På webbplatsen finns nu mer omfattande information om de regionala Jourhjälpen-tjänsternas verksamhet.

På 116117.fi-webbplatsen finns nu information om när och vilka ärenden du får hjälp med av Jourhjälpen 116117 i den egna regionen. Jourhjälpen 116117 är en rådgivnings- och handledningstjänst för brådskande vård som ordnas av välfärdsområdena och Helsingfors stad. Tjänsten används nästan överallt i Finland, med undantag av Lappland och Åland. Den nationella utvecklingen av tjänsten koordineras av DigiFinland Oy, som i början av 2023 ägs av staten, välfärdsområdena, Helsingfors stad och samkommunen HUS.

”I tjänsten Jourhjälpen 116117 finns det regionala skillnader bland annat i tjänsters innehåll och mellan servicetiderna. Via den nya webbtjänsten kan vi bättre informera om den regionala tjänstens verksamhet för de som bor i regionen i fråga”, berättar Leena Koivumäki, utvecklingschef för Jourhjälpen vid DigiFinland Oy. I samband med förnyelsen av webbplatsen har också tjänstens visuella utseende förnyats.

Kontakta tjänsten Jourhjälpen 116117 innan du söker dig till jouren. Det är också möjligt att be om råd och vårdanvisningar för akuta hälsoproblem. Jourhjälpen 116117 är för närvarande en telefontjänst. På enskilda områden finns det också möjlighet att chatta vid sidan av telefontjänsten. Information om innehållet i den regionala tjänsten och kontaktkanalerna finns på webbplatsen 116117.fi där man väljer sin egen hemkommun i menyn. Utvecklingen av webbplatsen fortsätter 2023.