10.11.2021

Helheten Elektroniskt familjecenter går framåt – i den första delen betjänas personer med familj och personer som håller på att bilda familj

Målet med det elektroniska familjecentret är att sammanställa tjänster avsedda för barnfamiljer. Tjänsten gör det lättare för boende att hitta tjänster och information om ämnet. DigiFinland genomför tjänsten tillsammans med sina samarbetspartners. Regionerna kommer att få bedöma och testa den första utvecklingsversionen i februari–mars.

I samarbete med sina underleverantörer genomför DigiFinland Oy helheten Elektroniskt familjecenter som är en elektronisk tjänst för familjecenterarbete i de framtida välfärdsområdena. Innehållet och funktionerna stöder boende och gör det lättare att hitta sammanställd information samt fysiska och elektroniska tjänster som rör familjecenterarbetet.

Helheten för det elektroniska familjecentret delas in i olika delområden:

  1. Ärendehelheten för personer med familj och personer som håller på att bilda familj
  2. Ärendehelheten för unga
  3. Helheten för yrkespersonal

I den första fasen genomförs helheten avsedd för personer med familj och personer som håller på att bilda familj. Portalen fick namnet Omaperhe.fi. Arbetet framskrider som planerat vad gäller det tekniska genomförandet, genomförandet av användargränssnittet och allt innehåll.

– Regionerna kommer att få bedöma och testa den första utvecklingsversionen redan i februari–mars. I testningen i regionerna ligger fokus på att bedöma den allmänna känslan och användargränssnittet samt innehållstexterna ur perspektivet för familjecenterarbetet. I utvecklingsarbetet kommer en grupp medborgare i fortsättningen också att delta och bedöma Omaperhes delområden, vilket ger ett slutanvändarperspektiv som stöd för utvecklingen, berättar projektchef Hanna Manelius.

Innehållet på Omaperhe.fi-portalen består av expertinformation i olika former, instruktioner för egenvård och självhjälp samt anvisningar om fysiska och elektroniska tjänster för boende. På kanalen Omaperhe sammanställs olika regioners och den tredje sektorns tjänster samt nationella tjänster som anknyter till familjecenterarbetet.

I utvecklingen av helheten kommer man i hög grad att använda sig av nationella tjänster såsom Servicedatalagret (SDL). Samarbetet med projektet AuroraAI gör det möjligt att i framtiden erbjuda användarna ett intelligent utbud av tjänster genom att utnyttja nätverket för artificiell intelligens.

Projektet Elektroniskt familjecenter genomförs i samarbete med framtida välfärdsområden, nätverket av familjecenter, organisationer, församlingar och nationella aktörer.

Mer information:
Hanna Manelius, hanna.manelius@digifinland.fi