08.07.2024

Nytt nätverk främjar AI inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har lanserat ett ekosystem för att dra nytta av AI inom social- och hälsovården. DigiFinland fungerar som koordinator för ekosystemets praktiska verksamhet.

SHV (SOTE) AI-ekosystemet är ett gemensamt nätverk av myndigheter, forskare samt finländska och internationella företag för att genomföra pilotprojekt och sprida erfarenheter. Alla organisationer inom den privata, offentliga och tredje sektorn, såsom välfärdsområden, andra offentliga aktörer, teknikleverantörer, forskningsorganisationer samt föreningar och förbund, kan anmäla sig som kostnadsfria medlemmar i ekosystemet.

Att utnyttja AI har stora möjligheter inom social- och hälsovården. Praktiska tillämpningar handlar till exempel om rapportering, att minska vårdfel och bedömning av servicebehov. Målet med ekosystemet är att införa AI-teknologier så snabbt och effektivt som möjligt samtidigt som säkerhet och integritet bevaras. Genom att effektivt utnyttja AI säkerställs högkvalitativa tjänster för kunderna och yrkespersoner får stöd i sitt arbete, vilket frigör tid för de viktigaste uppgifterna och personlig kontakt med kunderna.

Ekosystemet baseras på en utredning producerad av DigiFinland på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, där de viktigaste användningsfallen för AI inom social- och hälsovården samlades och förutsättningarna för deras utveckling identifierades. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att inleda en bidragsutlysning för utvecklingsprojekt av de mest lovande användningsfallen hösten 2024.

– Det nätverkssamarbete som nu inleds är en konkret fortsättning på den tidigare utredningen vi gjorde om att utnyttja AI inom välfärdsområden och samlar ihop alla aktörer. Kompetens och olika perspektiv kommer att utnyttjas brett, vilket är särskilt viktigt i den snabba och omfattande utvecklingen av AI, säger Mirva Antila, verkställande direktör för DigiFinland.

Målet är att aktörerna inom ekosystemet gemensamt löser frågor relaterade till utnyttjandet av AI inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att starta verksamheten, bland annat när det gäller bedömning av effekter och riskhantering vid utnyttjandet av AI.

Koordinationen av ekosystemet sköts i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet av Institutet för hälsa och välfärd, HUS-gruppen, DigiFinland Oy och UNA Oy, som bidrar med sin AI-relaterade verksamhet och kompetens till ekosystemet. DigiFinland fungerar som koordinator för ekosystemets praktiska verksamhet.

Mer information om ekosystemets verksamhet finns på https://digifinland.fi/sv/shv-sote-ai-ekosystem/. Via webbplatsen kan organisationer anmäla sig som medlemmar i ekosystemet. På webbplatsen kan man också prenumerera på ett nyhetsbrev som informerar om de senaste nyheterna inom AI-utvecklingen inom social- och hälsovården.

Utredning: AI inom välfärdsområden: användningsfall inom social- och hälsovården och nationell främjande

Tilläggsuppgifter:
Jenny Vuollet
jenny.vuollet(at)digifinland.fi
p. 050 414 7545