10.05.2024

Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal – en lösning för vårdpersonalen och samarbetet inom familjecenterarbetet

Tjänsten Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal har publicerats den 15.4.2024. Tjänsten förbättrar genom sina funktioner informationsdelningen och samarbetet mellan vårdpersonalen inom familjecenterarbetet. Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal kompletterar servicehelheten Elektroniskt familjecenter.

Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal är en tjänst för familjecenterarbete och som namnet antyder är det avsett för vårdpersonal. Tjänsten gör det möjligt för områdena att samla nätverk av yrkesutbildade personer inom familjecenterarbetet till en gemensam plattform. Områdena kan som användare av tjänsten lägga till områdets egna vårdpersonal och tredje sektorns, församlingens, kommunens och det nationella familjecenterarbetets vårdpersonal över områdesgränserna. Multiprofessionellt samarbete inom området och mellan områdena hjälper handledningen av klienterna och utvecklingen av verksamheten.

Tjänsten Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal är i början av sin livscykel. I tjänstens första version är de centrala funktionerna aktualitetsdelen på huvudsidan, Databanken och Evenemangskalendern.

Inloggning i Vårdpersonalens egen-serviceportal
Inloggning i tjänsten Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal sker med certifikatkort eller personliga koder i DigiFinlands serviceportal Vårdpersonalens egen. I serviceportalen finns också behörighetshantering för vårdpersonalens tjänster. Portalen Vårdpersonalens egen tas också i bruk i DigiFinlands nya Omavire- och Tarmoa-tjänster.

Aktualitetsdelen på huvudsidan ger en lägesbild
På huvudsidan får vårdpersonalen en översikt över nytt material och händelser i området samt de mest använda sökorden i Omaperhe och Omahelpperi. Samlingsvyn hjälper vårdpersonalen att få information om centrala förändringar och hålla sig uppdaterad.

Databank som stöd för vårdpersonalen
En av tjänstens kärnfunktioner är Databanken. I Databanken finns färdiga teman, målgrupper och innehållstyper för familjecenterarbetet. Funktionaliteten gör det möjligt för vårdpersonalen att på ett kontrollerat sätt dela och söka familjecenterarbetets material. Databanken gör det lättare att samla information som är utspridd på flera ställen och hitta information.

Evenemangskalendern stöder Omaperhes och Omahelpperis regionala karaktär
Med hjälp av Evenemangskalendern kan man dela händelser riktade till vårdpersonal eller till familjer till Omaperhe och till unga till Omahelpperi. Evenemangskalendern samlar händelser inom familjecenterarbetet och stärker den regionala aspekten av de Omaperhe- och Omahelpperi-tjänster som är riktade till EFC:s invånare.

Den första publicerade versionen fokuserar på de viktigaste kärnfunktionerna och gör det lättare att genomföra ibruktagningsprocessen och förankra tjänsten bland vårdpersonalen. För att göra ibruktagandet smidigare erbjuder DigiFinland expertstöd och material. Ibruktagandet med det första området pågår redan.

Utvecklingen av funktionerna fortsätter
Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal vidareutvecklas systematiskt under årets gång. Familjecentersamarbetet spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen. Bland annat är funktionerna Professionell katalog och Rådgivning som möjliggör konsultation under utveckling.

Vill du höra mer om Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal och om ibruktagandet av tjänsten?

Tero Mäkiranta
Elektroniskt familjecenter, sakkunnig
tero.makiranta(at)digifinland.fi
046 9211167

Ibruktagande:
Juho Matilainen
Elektroniskt familjecenter, servicechef
juho.matilainen(at)digifinland.fi

Bekanta dig också med det elektroniska familjecentret som helhet på vår webbplats.