08.11.2023

Ungas Omahelpperi publiceras i november

Omahelpperi är en nationell webbtjänst som samlar information, stöd och tjänster för unga på en och samma adress. DigiFinland har aktivt utvecklat Omahelpperi tillsammans med områden och organisationer. Omahelpperi kompletterar servicehelheten Familjecenter och är en del av det Elektroniska familjecentret.

Det är möjligt för välfärdsområdena och Helsingfors stad att ta i bruk Omahelpperi från och med november 2023. När området har tagit i bruk Omahelpperi erbjuder den tjänster riktade till ungdomarna i området i fråga.

Omahelpperi hjälper den unga att hitta information som lämpar sig för livsskedet och vid behov söka sig till tjänsterna i det egna området. Man har engagerat de unga i utvecklingsarbetet ända från början och innehållet i tjänsten har utformats så att det når de unga.

Med hjälp av Omahelpperi kan områdena i enlighet med familjecentermodellen samla de tjänster som områdena och organisationerna erbjuder, vilket ökar tjänsternas tillgänglighet. Information och stöd som man fått i ett tidigt skede minskar användningen av korrigerande tjänster i ett senare skede.

Omahelpperi publiceras för produktion i november 2023. Flera områden har fått EU:s RRP-finansiering (Finlands program för hållbar tillväxt) för att ta i bruk det elektroniska familjecentret och har uttryckt intresse för ibruktagandet av Omahelpperi.

Det finns ett standardiserat koncept för ibruktagandet av tjänsten. Konceptet kan skräddarsys enligt områdets behov.

Vill du höra mer om det regionala ibruktagandet?
Kom och hör mer om det elektroniska familjecentret och Omahelpperi på det öppna evenemanget 23 november. Mer information och länken för deltagande.

Tilläggsuppgifter:
Juho Matilainen
Elektroniskt familjecenter, servicechef
juho.matilainen@digifinland.fi

Bekanta dig också med det elektroniska familjecentret som helhet på vår webbplats.