03.10.2023

Internationellt samarbete inom Cirrus-projektet

Evenemanget EURITAS Summit som ordnades i september samlade experter på molntjänster från olika delar av Europa. Under evenemanget berättade man om de senaste utvecklingstrenderna i anslutning till artificiell intelligens och dess tillämpningar inom den offentliga sektorn, ansvarsfullhet inom digitaliseringen samt molnstrategier och tjänster.

EURITAS Summit-evenemanget erbjöd möjlighet att nätverka och intensifiera samarbetet mellan olika aktörer. Teman för anförandena var till exempel suveräna moln och artificiell intelligens. DigiFinlands projektchef Anssi Virtanen och finansministeriets projektchef Jyri Vuorikallio representerade Cirrus-projektet under evenemanget.

”På europeisk nivå har Finland har gjort goda framsteg i att lösa utmaningarna i dataskyddsförordningen. I diskussionerna kunde vi lyfta fram Finlands perspektiv och de utmaningar i anslutning till dataskyddsförordningen som vi har identifierat i Cirrus-projektet”, berättar Cirrus projektchef Anssi Virtanen.

Inom Cirrus-projektet samarbetar man med Europeiska kommissionen. I projektet utnyttjas bland annat de kriterier om överensstämmelse med kraven (MSCCG-kriterier) som Europeiska kommissionen ställt upp för molntjänster inom offentlig förvaltning. Kriterierna används som stöd inom Cirrus-projektet vid bedömningen av hur molnleverantören uppfyller avtalsvillkoren.

Jyri Vuorikallio

Lärdomar från ett lyckat europeiskt molnprojekt

Inom Cirrus-projektet har man ända från början tagit modell av övriga Europa för hur projektet ska genomföras. I Nederländerna har man till exempel under tidigare år framgångsrikt genomfört ett projekt som motsvarar Cirrus-projektet. Man har haft regelbunden kontakt med det nederländska justitie- och säkerhetsministeriet.

”Vi har kunnat utnyttja deras lärdomar och iakttagelser. Den här formen av samarbete spelar en betydande roll för att projektet ska lyckas”, berättar finansministeriets projektchef Jyri Vuorikallio.

Förhandlingar pågår med molnleverantörer

Inom Cirrus-projektet pågår som bäst förhandlingar med molnaktörer. Arbetet inom projektet intensifieras mot årsskiftet. Före slutet av året strävar man efter att avsluta dataskyddets tekniska förhandlingar och förhandlingarna som gäller preciseringar av avtalen. Målet med förhandlingarna är att förtydliga och främja förutsättningarna för att använda molnplattformar inom den offentliga sektorn.

Målet med Cirrus-projektet är att främja den offentliga förvaltningens molnövergång genom att erbjuda stöd och lösningar för att säkerställa dataskyddet.

Programmet för evenemanget EURITAS Summit 2023.

Tilläggsuppgifter:
Anssi Virtanen, Projektchef
anssi.virtanen@digifinland.fi