21.06.2023

Blogg: Det finns redan lösningar

Som bäst söker man lösningar för de kommande åren i de pågående regeringsförhandlingarna. Det finns inga enkla lösningar som lämpar sig för den ekonomiska situationen i många helheter, kanske minst inom social- och hälsovården. Det finns dock lösningar. De finns redan, de kan skalas och deras multiplikatoreffekter kan ge önskad nytta.

Förutom den ökande bristen på arbetskraft ser vi inom hälso- och sjukvårdssektorn samt socialvården det splittrade och överlappande utvecklingsarbetet som en utmaning. Det finländska samhället kommer inte att klara av alla utmaningar som gäller social- och hälsovården utan digitala tjänster, av vilka en större del kunde vara utvecklade och producerade i hela Finland.

En av lösningarna på det finländska social- och hälsovårdsfältet är en mer omfattande och målmedveten användning av digitala tjänster. Rätt allokering av resurser och styrning av vårdarbetet ansikte mot ansikte till sådant patientarbete där det är nödvändigt förutsätter att uträttandet av ärenden på annat håll sköts digitalt där det är möjligt. De digitala resurserna är betydligt lättare att skala än personalresurserna. Dessutom måste man säkerställa att de valda digitala tjänsterna tas i bruk i stor utsträckning och att användningen av dem som en del av servicehelheten mäts, verksamheten ändras och utvecklas kontinuerligt. På så sätt möjliggörs besparingar, effektivitet, kontinuitet och fördelar som främjar finländarnas hälsa.

Vi har erfarenhet av att bygga upp omfattande digitala tjänster. I och med vår ägarstruktur har vi också en god synlighet för olika välfärdsområden, ministerier och andra aktörer inom statsförvaltningen och ett fungerande samarbete med dem. Vi samarbetar också intensivt med olika teknologileverantörer och i allt högre grad även med aktörer inom den privata sektorn inom social- och hälsovårdssektorn samt främjar tjänsternas interoperabilitet. Vår affärsverksamhetsmodell grundar sig på ett omfattande samarbetsnätverk med kommersiella företag. På så sätt kan vi garantera bästa möjliga kompetens och flexibilitet för våra ägares bästa.

Den exceptionella situationen under coronaviruspandemin tvingade till gemensamt överenskomna verksamhetssätt i det finländska samhället. Ett av de fungerande, effektiva verksamhetsmodellerna som hjälpte till i en utmanande situation var beslutet att hänvisa finländarna till tester via Omaolos bedömning av coronavirussymtom. En målmedveten, snabbt och konsekvent skapad verksamhetsmodell som omfattar hela Finland tillägnades snabbt och hjälpte hälso- och sjukvården att klara sig och hjälpa befolkningen att bedöma symtomen. Nu är det dags att dra nytta av lärdomarna!

Vi gör det tillsammans!

Mirva Antila, Verkställande direktör, DigiFinland

Mirva Antila
Verkställande direktör
DigiFinland