05.01.2024

Projektet Virta som har stött utvecklingen av informationsledningen inom välfärdsområdena avslutas i slutet av år 2023

Projektet Virta som social- och hälsovårdsministeriet finansierar håller på att avslutas. Projektet har genomförts under åren 2020–2023. Projektet var en del av det nationella programmet Toivo för kunskapsbaserad ledning, styrning och tillsyn fram till april 2023. DigiFinland har inom projektet Virta haft ett nära samarbete med alla välfärdsområden och en stor nationell grupp aktörer.

Det centrala målet med projektet Virta har varit att möjliggöra ledningen av välfärdsområdena med tillförlitlig och aktuell information samt förbättra organisationernas förmåga till informationsledning. På längre sikt leder beslutsfattande som grundar sig på information till rätt service i rätt tid till invånarna och därigenom till bättre genomslagskraft. Därtill har målet för projektet varit att främja enhetligheten i välfärdsområdenas ledning samt i den nationella utvärderingen och styrningen av informationsinnehållet. De stora målen har också varit att genomföra principen om engångsregistrering av vårdpersonal i välfärdsområdena, undvika skyldigheten att producera överlappande information och att avstå från separat insamling av uppgifter för att olika vårdpersonal i välfärdsområdena ska få tid att utföra sina grundläggande uppgifter.

I början av projektet gjordes bedömningar av välfärdsområdenas förmåga till informationsledning och regionala utvecklingsplaner bereddes utifrån dessa. Under projektets gång har det ordnats flera utbildningar i anslutning till organiseringsuppdraget och informationsledningen. I samarbete med välfärdsområdena och de nationella aktörerna bereddes verktyg för organiseringsuppdraget för kunskapsbaserad ledning i enlighet med 29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Slutresultatet blev beskrivningar av användningsfall och begreppsmodeller för rapportering och analys samt nödvändiga serviceklassificeringar och principer för segmentering. Med hjälp av dessa kan välfärdsområdena producera den information som de behöver i ledningen. Inom projektet skapades Virta-arkitekturen för att stöda dataskyddet och datasäkerheten i beredningen av informationsledningen. Dessutom producerades bl.a. A3-modellen som stöd för genomförandet av informationsledningen. Efter att projektet avslutats får välfärdsområdena tillgång till en datamodell-Excel, där hela helheten för indikatorn beskrivs både ur datamodellens synvinkel och enligt minimal information. Den förberedda handboken för informationsledning i Virta stöder ledningen genom att beskriva den tekniska lösningen för informationsproduktion på en allmän nivå.

Inom projektet Virta har ett intensivt samarbete ägt rum med alla välfärdsområden och en stor nationell grupp aktörer. I projektet ingick också en samordningsuppgift. Ett syfte med samordningen var att beakta pågående nationellt arbete i beredningen och samtidigt säkerställa att välfärdsområdena skulle få så lite överlappande arbete som möjligt från olika nationella aktörer.

Välfärdsområdenas och de nationella aktörernas stora insats i arbetet har varit utmärkt. Vi tackar varmt alla som deltagit i arbetet för er värdefulla arbetsinsats och det givande samarbetet.
En fridfull jul och allt gott för det kommande året!

Resultaten från projektet Virta finns samlade på denna sida från och med januari 2024.