03.10.2023

Tietoevry Tech Services har valts till leverantör av DigiFinlands ICT-plattformstjänster

DigiFinland har valt Tietoevry Tech Services som samarbetspartner för att leverera ICT-plattformstjänsterna för de digitala tjänster som produceras samt för personalens grundläggande informationstekniktjänster. Samarbetets mål är att utveckla och upprätthålla nationella digitala tjänster och datasystem som förbättrar produktiviteten och effektiviteten hos social- och hälsovården, räddningsväsendet och andra samhällskritiska sektorer.

För de digitala tjänsterna sökte man en kostnadseffektiv, funktionssäker ICT-plattform som utvecklas enligt behoven och är datasäker. I konkurrensutsättningen betonades ömsesidigt förtroende, genuint partnerskap och flexibilitet enligt framtidens behov.

Avtalet omfattar ett serviceställe, serviceadministration, moln-, drift- och kapacitetstjänster samt informationssäkerhets-, expert- och optionsrelaterade slutanvändartjänster.

”Det är fråga om en helhet som är viktig för oss och som hjälper oss att lyckas i vår uppgift att skapa nationella, jämlika och effektiva digitala tjänster. I och med det nya partnerskapet kan vi ännu bättre än tidigare betjäna våra kunder i deras föränderliga behov”, säger DigiFinlands VD Mirva Antila.