01.03.2023

Sitra och DigiFinland inför en demokratisk innovation till Finland – Polis-plattformen möjliggör en ny slags diskussion

Polis är en nätplattform som bygger på öppen källkod och syftar till att möjliggöra ett konstruktivt utbyte av åsikter kring ett valt tema. Användningen av det nya verktyget testas under det här året till exempel i välfärdsområdens delaktighetsförsök. Trots att digitaliseringen har revolutionerat världen har man sett få innovationer inom demokratin.

Under de senaste årtiondena har ett starkt löfte om demokrati förknippats med digitaliseringen och sociala medier. Man tänkte att internet skulle underlätta tillgången till information och utbytet av idéer på ett sätt som även skulle revolutionera deltagande i samhällsdebatten och beslutsfattandet.

Under de senaste tiderna har man dock sett att omvälvningen i mediemiljön till och med hotar grunderna för demokratin. Samhällsdebatten i sociala medier är ofta polariserande, delvis eftersom sociala medieplattformars funktionslogik uttryckligen har gynnat skarpa åsikter.
Polis är en nätplattform med öppen källkod som syftar till att göra det möjligt för stora grupper att delta i behandlingen av ett valt tema på ett konstruktivt sätt. I en Polis-diskussion kan deltagarna uttrycka sina åsikter om påståenden om temat och tillägga till diskussionen sina egna påståenden som andra kan rösta om.

Med hjälp av en avancerad statistisk analys producerar Polis realtidsinformation om vad deltagarna är eniga om och var deras åsikter skiljer sig från varandra. På så sätt kan man hitta en terräng där människorna är eniga i stället för att betona oenigheten.
”Att söka gemensamma nämnare gör det möjligt att hitta människoorienterade och enkelt genomförbara lösningar för olika utmaningar. Identifiering av oenigheter skapar för sin del förståelse av teman som man ska diskutera vidare”, säger Joonas Leppänen, ledande expert vid Sitra.

Möjligheten att påverka frågeställningen med egna ord skiljer Polis från vanliga frågeverktyg och ger deltagarna initiativrätt. Man gör sin egen insats anonymt och, i stället för diskussion, genom att rösta om olika påståenden. Detta kan sänka tröskeln att delta i samhällsdebatten.

DigiFinland är Sitras partner vid införandet av plattformen – första försöken i välfärdsområden

Sitra finansierar ett försöksprojekt som genomförs av DigiFinland och gör det möjligt att använda Polis-plattformen i Finland. DigiFinland är ett bolag med specialuppgifter som främjar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Bolaget ägs av välfärdsområdena, Helsingfors stad, samkommunen HUS och staten.

Användningen av plattformen testas under 2023 i några välfärdsområden i försök som syftar till att öka invånarnas möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet i området. Möjligheter att testa en Polis-diskussion som omfattar hela Finland ska undersökas under våren.
”Vid DigiFinland söker vi kontinuerligt nya innovationer som Polis-plattformen för testning, som senare kan bli nya nyttiga tjänster som erbjuds till bolagets kunder”, säger Eetu Leppänen, expert vid DigiFinland.

Demokratin behöver nya användargränssnitt – medborgarna betonar digitala metoder
Enligt Sitras enkät som publicerades förra hösten skulle beslutsfattarna i Finland vilja främja sätt att delta på plats, ansikte mot ansikte. Medborgarna skulle för sin del gynna anonyma och digitala verktyg för deltagande. I bästa fall kan Polis svara på medborgarnas önskan om ett enkelt men effektivt sätt att delta.

”Under de senaste 100 åren har Finland förändrats från ett samhälle där man åkte med oxvagnar till en plats där nästan all information är tillgänglig via en smartmobil. Emellertid har möjligheterna att delta i demokratin nästan inte alls utvecklats – utöver röstning i valen finns det bara några sätt att delta”, säger Leppänen vid Sitra.

I Taiwan behandlade en Polis-diskussion reglering av plattformsekonomiföretags verksamhet

Polis har utvecklats av en amerikansk icke-vinstdrivande organisation The Computational Democracy Project. Användningen av plattformen har testats bland annat i Taiwan, Tyskland, England, Holland, Sverige och Förenta staterna.

Till exempel i Taiwan har Polis använts bland annat för att besluta om de villkor på vilka Uber, på plattformsekonomi baserat taxiföretag som anlänt till ön, får fungera. I diskussionen deltog de som hade blivit Uber-chaufförer, företrädare för lokala taxiföretag, de som hade blivit intresserade av nya billiga skjutsar samt de taiwaneser som gynnade traditionella taxibilar.

Under Polis-diskussionen strävade man efter konsensus i frågor som: måste taxin alltid vara gul, kan även en Uber-taxi plocka passagerare från gatan utan beställning med applikation, eller gäller samma pris- och skatteregler alla serviceproducenter.

I Polis-diskussionen dök upp synpunkter som fick understöd och påverkade den taiwanesiska förvaltningens beslut. Uber fick stanna men på strängare villkor.

Läs mer:

Polis – The Computational Democracy Project (på engelska)

Tilläggsuppgifter: 

Juho Ylä-Rotiala
Utvecklingschef
juho.yla-rotiala@digifinland.fi

Eetu Leppänen
Expert
eetu.leppanen@digifinland.fi