22.05.2024

Antalet fall av könssjukdomar ökar i Europa – Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel om man misstänker att man har smittats av könssjukdomar

Smittorna av könssjukdomar ökar i hela Europa, berättar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) i sin publikation. År 2022 ökade antalet fall av könssjukdomar betydligt. Enligt ECDC:s rapport ökade gonorréfallen med 48 procent, syfilisfallen med 34 procent och klamydiafallen med 16 procent jämfört med året innan.

Enligt Helsingin Sanomats publikation i mars sprids gonorréfall snabbare än någonsin under mätningshistorien. I framtiden kan det också förekomma sjukdomsstammar som är resistenta mot antibiotika i Finland.

Lääkärilehti skriver att en orsak till att smittorna ökar är att gonorré har börjat bli mycket lik klamydia, d.v.s. den är symtomfri under en lång tid.

Ökningen av antalet fall av könssjukdomar syns också i antalet ifyllda symtombedömningar av misstanke om könssjukdom i Omaolo. Antalet ifyllda symtombedömningar har ökat med 80 procent från 2021 till slutet av 2023. År 2021 gjordes 46 291 symtombedömningar av misstanke om könssjukdom och 2023 var antalet redan drygt 80 000.

Vid misstanke om könssjukdomssmitta erbjuder Omaolo en låg tröskel för att börja utreda saken. Genom symtombedömningen i Omaolo får man reda på när och hurdan vård man ska söka sig till, exempelvis om man behöver söka sig till provtagning. Symtombedömningen i Omaolo är också avgiftsfri, lätt att använda och tillgänglig överallt i landet. Symtomenkäten grundar sig på forskningsdata, såsom God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Gonorré- och klamydiainfektioner är symtomfria och de hittas endast i test för könssjukdomar. Smittor i synnerhet i svalget och ändtarmsöppningen är ofta symtomfria och förblir lätt otestade. Det lönar sig att ta ett klamydia-, gonorré- och HIV-prov om man har haft oskyddad sexkontakt med en ny eller tillfällig partner och partnern har en könssjukdom eller misstanke om en eller om det har varit fråga om sex mellan män.

DigiFinland Oy ansvarar i egenskap av tillverkare för att utveckla och underhålla Omaolo. Innehållet i symtombedömningen har genomförts av Kustannus Oy Duodecim. Omaolo är en medicinteknisk produkt som certifierats enligt MDR-förordningen. För invånare och yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården som använder Omaolo signalerar märkningen om särskilt god kvalitet och säkerhet samt dokumentering av dem.

Omaolo finns på adressen www.omaolo.fi. Omaolo är inte avsedd att användas i nödsituationer.