26.04.2023

Utvecklingen av Helpperi framskrider – de första pilotprojekten inleds före sommaren

DigiFinlands elektroniska familjecenter är en serviceportal för välfärdsområdenas familjecenterverksamhet. Det elektroniska familjecentrets del unga kommer i fortsättningen heta Helpperi. Det är en webbtjänst som samlar tillförlitlig information, stöd och tjänster för unga i en enda helhet.

Utvecklingen av Helpperi framskrider i snabb takt, i år fokuserar man på pilotprojekt och beredning av ibruktaganden. Helpperis funktioner och innehåll utvecklas kontinuerligt i samarbete med vårdpersonalen. De första pilotprojekten inleds före sommaren och många unga deltar i dem. I slutet av 2023 börjar tjänsten tas i bruk i regionerna enligt deras egna tidtabeller.

I Helpperi kommer den unga att hitta tillförlitlig information och hjälp i olika former som passar den egna livssituationen. Syftet är att tjänsten ska nå de ungdomar som behöver hjälp, håller dem inom ramen för hjälpen och ger dem förebyggande stöd i olika livssituationer.

Innehållshelheterna är bl.a. psykisk hälsa, fysisk hälsa, hantering av vardagen, studier, arbete och ekonomiska frågor, illamående, relationer, kropp och sexualitet samt samhällspåverkan. I webbtjänsten hittar användaren välfärdsområdets fysiska tjänster, mötesplatsverksamheten samt e-tjänsterna i en enda helhet.

Helheten Elektroniskt familjecenter är indelad i tre delområden: Ärendehelheten för personer med familj och personer som håller på att bilda familj (Omaperhe.fi), ärendehelheten för unga (Helpperi) och helheten för yrkespersonal. Läs mer: Elektroniskt familjecenter – DigiFinland