05.03.2021

Alla som fått avisering om exponering kan boka provtid via Omaolo

På eftermiddagen den 4 mars gjordes en produktionsuppdatering i Omaolo. En ny version av symtombedömningen för coronavirusinfektion publicerades tillsammans med stöd för att via symtombedömningen hänvisa dem som exponerats för viruset men inte uppvisar symtom till test. Dessutom gjordes fler mindre förbättringar, huvudsakligen avsedda för professionella användare.

I och med produktionsuppdateringen kan alla som fått avisering om exponering i appen Coronablinkern boka tid för test via Omaolo. Hittills har de som fått avisering om exponering enbart rekommenderats att låta testa sig om de har symtom.

De som bokar provtid utan att ha symtom ges emellertid inte tid omedelbar, utan tidsfönstret är omkring 2–4 dagar. En liknande fördröjning på några dagar gäller om man vill boka tid via vårdpersonal.

Ändringen utgår från social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade testningsstrategi av den 11 februari 2021, enligt vilken symtomfria användare instrueras att uppsöka test så snart som möjligt efter att de fått avisering om exponering i Coronablinkern. Syftet med den förändrade verksamhetsmodellen är att bryta smittkedjorna ännu effektivare.

Mer information:

Leena Latva-Rasku
produktägare, tjänsten Omaolo
leena.latva-rasku@digifinland.fi

Omaolo.fi är en nationell digital tjänst inom social- och hälsovården som involverar dig i främjandet av din hälsa och ditt välbefinnande tillsammans med vårdpersonal. Omaolo når redan nästan 4 miljoner av finländare. Läs här om de områden inom vilka Omaolo används »

Omaolo utvecklas i samarbete mellan de kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som börjat använda tjänsten samt DigiFinland Oy. För distributionen av tjänsten ansvarar DigiFinland Oy. Applikationsutvecklare och analyspartner i Omaolo-tjänsten är Solita Oy och Mediconsult Oy. Kustannus Oy Duodecim ansvarar för de symtombedömningar och coachningar som finns i Omaolo samt för utvecklingen av Hälsokontrollen. 

Ta en titt och läs mer: Omaolo.fi »