11.10.2022

AuroraAI-projektet på slutrakan

Finansministeriets AuroraAI:s programperiod är på slutrakan. Samtidigt tar DigiFinlands AuroraAI-projektperiod slut. DigiFinland har fungerat som implementerare av användargränssnittstjänster i AuroraAI-programmet.

DigiFinlands AuroraAI-projekt har implementerat de första versionerna av applikationsfabriker som stöder bildandet av servicenätet AuroraAI. Applikationsfabrikerna har byggts för att producera och underhålla AuroraAI-kompatibla användargränssnittslösningar och de innehåller till exempel färdiga gränssnittsmodeller.

”Det är möjligt att skräddarsy användargränssnitt som innehåller dialogiska och spelautomatiska element för kundorganisationernas behov med hjälp av AuroraAI-nätet. Sådana användargränssnitt är AuroraAI-chatbot och den spelliknande MKK (Hur mår jag)”, berättar Pirkka-Matti Alanne, projektchef för AuroraAI-projektet.

I rekommendationsvyn får klienten sektorsövergripande servicehandledning

I applikationsfabrikerna finns förutom verktyg för teknisk utveckling och ibruktagande även verktyg som stöder kundorganisationens innehållsproduktion för att lära chattboten att vara en kapabel virtuell assistent och för att utarbeta frågeserier för frågespel.

”I användargränssnitten berättar människan på önskat sätt om sin livssituation och får slutligen sektorsövergripande handledning inom ramen för AuroraAI-nätets tjänster i rekommendationsvyn. Den har arbetsnamnet MMK Koti”, berättar Alanne.

Referensimplementeringar ger oss viktig feedback för vidareutveckling av applikationer

Flera AuroraAI-gränssnittslösningar byggs som referenslösningar. Referensimplementeringen utvecklas och testas i mån av möjlighet fram till slutet av projektperioden i samarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, social- och hälsovårdsorganisationerna, kommunerna och myndigheterna.

”Referensimplementeringen ger värdefull respons för vidareutveckling av applikationsfabrikerna och produktion av gränssnittslösningar för exakt rätt behov. Samtidigt säkerställs ett högklassigt underhåll av applikationerna samt en tillräcklig servicenivå”, berättar Alanne.

Referensimplementering bygger på valda livshändelser och lämpliga servicehelheter – vi talar om ETPK-helheter, det vill säga servicehelheter för livshändelser. Målet är att antalet ETPK-helheter, i takt med att AuroraAI-nätet utvecklas och utvidgas, till slut ska bli så stort att AuroraAI-nätet kan betjäna människor sektorsövergripande genom att ge rekommendationer om samhällstjänster och servicekedjor.

Målet är också att skapa en verklig konkurrens mellan liknande samhällstjänster som erbjuds genom förstärkningsinlärning, vilket ger organisationerna incitament att förbättra sina egna tjänster och välja människocentrering. På så sätt förbättras servicetäckningen gradvis.

I nära samarbete med olika aktörer

DigiFinland har under hela projektperioden samarbetat intensivt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Detta samarbete kommer att vara centralt även i fortsättningen.
DigiFinlands nya roll som en partner som stöder digitaliseringen av välfärdsområdena öppnar många nya möjligheter för att utvidga AuroraAI-teknologin även till social- och hälsovårdssektorn.

Ytterligare information
Projektchef, Pirkka-Matti Alanne, AuroraAI