20.04.2023

Blogg: Tävling om experter

Konkurrensen inom vårt strategiskt viktigaste delområde är hård. I den konkurrensen måste vi ha klara mål, hållbara grundförutsättningar och vara i formtopp varje vecka. För att hålla fast vid det bästa teamet måste man arbeta för lagandan. Det är nödvändigt att sörja för redskapen, träningen, omsorgen och välbefinnandet. I tävlingen om bästa experter klarar man sig endast med genuin vilja att satsa på människor.

De bästa experterna är de som passar oss och våra behov bäst. Det betyder dock inte att målet är att våra anställda skulle vara identiska, tvärtom. Personalens mångsidiga bakgrund och kompetens är en rikedom och ger förståelse för att utveckla tjänsterna och beakta olika synvinklar.

Varje anställd är lika värdefull och jämlikhet är viktigt för oss, det är en del av vår kultur. I enlighet med våra värderingar visar vi respekt och pålitlighet i allt vi gör. I slutet av förra året utredde vi personalens upplevelse av likabehandling och jämställdhet. I alla frågor angående temat var medeltalet över fyra på skalan 1–5. Trots detta kan vi sträva efter ännu mer även inom detta område.

För mig själv är det en rikedom att vi har mycket olika anställda med olika bakgrund. Människor som har en ambitiös inställning till sitt eget arbete. Flexibilitet i arbetet är också ett mervärde för mig, som för många andra i företaget. Att arbetet verkligen utförs på flera verksamhetsställen är en konkurrensfördel för oss i tävlingen om experter. Jag motiveras också av att arbeta i ett växande bolag som också erbjuder en yrkesutmaning och möjlighet att lära sig nytt. Dessa är också för oss som arbetsgivare attraktionsfaktorer och dimensioner som ökar engagemanget. Dessutom är arbetets betydelsefullhet en av de viktigaste engagerande faktorerna i vårt arbete: vår personal upplever sitt arbete som mycket betydelsefullt (4,8/5).

Ibland avslutas vår gemensamma resa med någon expert, åtminstone tills vidare. I dessa situationer ordnar vi alltid en diskussion där vi bl.a. går igenom hur anställningsförhållandet har förlöpt, utvecklingsförslag för bolagets verksamhet och eventuella orsaker till att experten lämnar oss. För vissa kräver utvecklingen av den egna kompetensen ibland andra utmaningar, för andra har ett tätare närarbete varit ett bättre alternativ, medan någon har fått ett oemotståndligt arbetserbjudande från annat håll. Diskussionerna har varit bra och de hjälper oss att utvecklas som arbetsgivare. Möjligheten att utveckla den egna kompetensen på ett målinriktat sätt är ett av de utvecklingsobjekt som vi observerat och vi satsar också i år särskilt på att stödja personalen i detta avseende.

Vår vision är ett smidigt och jämlikt Finland. I ett ungt bolag får var och en utveckla verksamhetssätt, processer och praxis. I vår omvärld sker också förändringar som vi svarar på tillsammans. Allas sakkunskap behövs och det finns utrymme för utvecklingsvilliga, nyskapande och framåtdrivande experter. De experter som samarbetar för den gemensamma visionen är tillsammans mer än summan av sin kompetens. Ett lag där framgångar uppstår som summan av kompetens, samarbete, målinriktning, utvecklande, utveckling och uppskattning. Genom samarbete.

På bilden personalchef Saara Kujansuu

Saara Kujansuu
Personalchef
DigiFinland