25.09.2023

Allt fler får hjälp via Omaolo och undviker köande på hälsostationen

Misstankar om könssjukdomar och halsont frågas om i Omaolo-webbtjänsten.

Omaolo är en landsomfattande elektronisk kanal för tjänster och ärendeskötsel inom hälso- och sjukvård, socialväsendet och mun- och tandvården, och som stöder egenvård samt hänvisar till ändamålsenlig hjälp, vid behov. I Omaolo ingår bland annat olika symtomenkäter, hälsokontroller, servicebedömningar och välbefinnandecoachningar.

Områden som använder Omaolo har tillgång till olika helheter av Omaolo, och hos dem sker en kontinuerlig utökning av innehållet och användningen.

År 2022 fylldes symtombedömningarna i Omaolo i drygt 1,5 miljoner gånger i hela landet. I år (1.1–31.8.2023) är de mest ifyllda symtombedömningarna i hela landet (exklusive bedömning av coronasymtom):

  1. Allmän symtombedömning ca 102 000 gånger
  2. Misstanke om könssjukdom ca 55 000 gånger
  3. Halsont eller svalgsymtom ca 39 000 gånger

Omaolo används i stor utsträckning i Finland
Omaolo används överallt i Finland. Sammanlagt 4,6 miljoner invånare får vid behov kontakt med vårdpersonalen inom social- och hälsovården i sitt eget område via Omaolo. Omaolo används överallt i Finland. Kontakt med vårdpersonalen inom social- och/eller hälsovården i det egna området fås överallt utom i Kajanaland, Vanda och Kervo välfärdsområde samt på Åland, där Omaolo inte har tagits i användning i områdets processer. I Norra Savolax håller ett sådant ibruktagande för närvarande på att inledas.

Inga onödiga väntetider i telefonen eller på hälsostationen
Omaolo.fi är en servicekanal för alla som har vilja och förmåga att använda elektroniska tjänster. Omaolo är tillgänglig 24/7 och där kan man på ett tillförlitligt sätt bedöma sitt eget vårdbehov oberoende av tid och plats. Därmed kan man få hjälp och råd för många besvär utan att behöva köa i telefonen eller vänta på hälsostationen.

”I och med Omaolo kan invånaren hänvisas direkt till rätt vårdpersonal, till exempel till en fysioterapeut eller till en laboratorietidsbokning, och därmed är det möjligt att undvika överflödiga läkarbesök och koncentrera läkarresurserna till dem som behöver dem mest”, berättar Leena Soininen, medicinsk direktör vid DigiFinland. DigiFinland ansvarar för att utveckla tjänsten Omaolo.

Genom att använda Omaolo gör man arbetet smidigare för de yrkesutbildade inom social- och hälsovården och sparar på väldfärdsområdets resurser. Den arbetsinsats som frigörs kan utnyttjas i det övriga arbetet. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och invånare kan kommunicera tryggt via Omaolo och Omaolo fungerar som stöd för vårdpersonalen, eftersom de har tillgång till klientens standardiserade förhandsuppgifter där via.

År 2022 – cirka 24 % av dem som fyllt i symtombedömningar har fått egenvårdsanvisningar från Omaolo – cirka 22 % av dem som fyllt i symtombedömningar har hänvisats till jouren

Hela Finland litar på Omaolo
Omaolo är en medicinteknisk produkt som certifierats enligt MDR-förordningen. För invånare och yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården som använder Omaolo signalerar märkningen om särskilt god kvalitet och säkerhet samt dokumentering av dem. Omaolo är en offentligt producerad tjänst som är avgiftsfri för användarna.

Omaolo finns på adressen www.omaolo.fi. Omaolo är inte avsedd att användas i nödsituationer.

Tilläggsuppgifter:
Leena Soininen,
direktör, digitala tjänster och medicinsk direktör
leena.soininen@digifinland.fi,
tfn 050 470 9195

Innehållet i Omaolo-tjänsten grundar sig på medicinsk kunskap och forskning, validerade frågor och i fråga om socialvården på de kriterier som definieras i lagen. Bakom symtombedömningarnas individuella styrning ligger Kustannus Oy Duodecims EBMEDS®-program, som är en separat klassificerad medicinteknisk produkt.

DigiFinland tillverkar tjänsten Omaolo och ansvarar för de helheter av produktion, underhåll och stöd för Omaolo som man samarbetar med valda leverantörspartners kring.