07.09.2023

Omavire hjälper att utvärdera den egna arbets- och funktionsförmågan

Omavire är en digital tjänst för personer i arbetsför ålder för självutvärdering av arbets- och funktionsförmågan. Tjänstens första utvecklingsfas, den inledande kartläggningen av arbets- och funktionsförmågan, blir klar i slutet av 2023. På basis av frågorna och uppgifterna i tjänsten Omavire får invånaren en visuell sammanfattning av sin arbets- och funktionsförmåga samt information, tjänsterekommendationer och hjälp i anslutning till den egna situationen.

I utvecklingsarbetet är målet att utnyttja gemensamma komponenter som redan används i DigiFinlands övriga tjänster, till exempel stark autentisering av medborgare.

Självutvärderingens innehåll i Omavire omfattar de olika delområdena av arbets- och funktionsförmågan på ett mångsidigt sätt: 
• Smidigheten i min vardag 
• Min egen gemenskap 
• Mitt psykiska välbefinnande 
• Mitt fysiska välbefinnande 
• Min inlärningsförmåga 
• Min yrkesskicklighet 
• Mitt arbete 
• Min arbetsgemenskap 
• Min framtid 

Den första utvecklingsfasen pågår 2023
Utvecklingen av tjänsten Omavire är indelad i två utvecklingsfaser. År 2023 pågår den första utvecklingsfasen under vilken man genomför en kort inledande kartläggning som ger en helhetsbild av arbets- och funktionsförmågan och omfattar självutvärderingen inklusive sammanfattningen. Nästa år 2024 övergår man i utvecklingen till den andra utvecklingsfasen då man utarbetar det mer detaljerade temaspecifika fördjupade innehållet i självutvärderingen samt delen som aktiverar till verksamhet, en positiv förändring och/eller upprätthållande av situationen.  

I tjänsteutvecklingen genomförs innehållsproduktionen i form av tjänstedesign, som nätverkssamarbete i idéverkstäder och i arbetsgrupper med substansexperter. Det tekniska utvecklingsteamet ansvarar som namnet säger för det tekniska genomförandet och den tekniska produktutvecklingen. Tjänsten utvecklas med RRP-finansiering som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt.   

Planeringen och utvecklingen av tjänsten Omavire genomförs som nätverkssamarbete. Utvecklingspartner är till exempel SHM, ANM, TTL, THL, UF-centret/AN-tjänsterna, FPA, välfärdsområdena Mellersta Nyland, Satakunta, Österbotten och Norra Österbotten som fått RRP-finansiering för utveckling av tjänsten samt Helsingfors stad – utan att glömma servicedesignerna och slutanvändarna.