29.01.2021

Integration av tidsbokningssystemet Vihta i Omaolo

Man har integrerat tidsbokningssystemet Vihta i Omaolo med syftet att ur både invånares och social- och hälsovårdspersonalens synvinkel göra det smidigare att hänvisa personer till coronavirusprovtagning. Netorek Oy är samarbetspartner i genomförandet av integrationen.

I samarbete med Tammerfors stad

Vihta-integrationen togs i bruk i Omaolo i produktionsuppdateringen i december 2020. Integrationen byggdes upp i samarbete med Tammerfors stad, som samtidigt var den första pilotorganisationen inom Fimlab-laboratoriernas serviceområden.

”Innan Vihta-integrationen togs i bruk kunde det ta flera timmar innan en invånare fick en remiss till coronaprovtagning och kunde boka tid för provtagning”, berättar Iina Laine, Omaolo-huvudanvändare vid Tammerfors stad.

”Nu kan invånare med lindriga symtom, som misstänks ha smittats av coronavirus, själva välja när och till vilken av de punkter som staden och Fimlab erbjuder de går till för provtagning. Valet kan göras digitalt via Omaolo dygnet runt utan att man behöver köa i telefon”, berättar Laine.

”Även behandlingsprocessen för vårdpersonalen blev något snabbare. Trots Vihta-integrationen måste vårdpersonal fortfarande skriva en remiss till kunden för laboratorieprovtagning. Vårdpersonalen ska vara beredda på att snabbt behandla remisser. Tammerfors håller på att ta i bruk en robot som i fortsättningen automatiskt registrerar kundernas remisser”, berättar Laine.

Implementeringsprojektet stöder social- och hälsovårdsorganisationerna

När en ny organisation vill ta i bruk Vihta-integrationen stöds implementeringsprojektet av DigiFinland och Netorek Oy. I implementeringsprojektet säkerställs bland annat integrationens tekniska funktion, servicehandledningarna i Omaolo och produktionsskedets funktion.

”Vihta erbjuder en enhetlig och automatiserad tidsbokningsprocess för kommuner som omfattas av Omaolo. Om det är fråga om ny verksamhet där man vill utnyttja tidsbokningssystemet Vihta är det lätt att ta i bruk Vihta också som ett helt nytt system. Vi deltar aktivt i implementeringen och utbildar till exempel huvudanvändarna”, berättar Laura Åman, kundansvarig vid Netorek Oy.

”De samarbetsmöten som hölls i början av implementeringen och beskrivningen av den gemensamma processen var viktiga. Innan implementeringen ska man ta hand om kommunikationen och utbilda vårdpersonal i anslutning till ändringarna i arbetsprocessen”, funderar Laine vid Tammerfors stad.