21.11.2023

Den separata symtombedömningen för coronavirusinfektion försvinner från Omaolo

Den separata symtombedömningen för coronaviruset försvinner från Omaolo den 21.11.2023. I Omaolo finns andra symtombedömningar med vilka man kan bedöma tillståndet och hjälpbehovet även vid misstanke om coronavirus. Frågor om coronasymtom har lagts till i dessa symtombedömningar.

Symtombedömningen för coronavirusinfektion utvecklades 2020 i samarbete mellan DigiFinland, Kustannus Oy Duodecim och Institutet för hälsa och välfärd, så att ett stort antal smittade snabbt och effektivt kunde behandlas och hänvisas till test. Det finns inte längre behov av en separat coronaprocess och -bedömning, eftersom corona för närvarande behandlas på samma sätt som andra luftvägsinfektioner på det sätt som symtomen kräver.

För närvarande kan man göra symtombedömningar för luftvägsinfektion, halsont eller svalgsymtom eller hosta i stället för en symtombedömning för coronavirusinfektion. Frågor från symtombedömningen för coronavirusinfektion har lagts till i dessa symtombedömningsblanketter. Om klienten söker på ordet ”corona” på Omaolos huvudsida i fältet ”Sök med ett symtom” eller i symtombedömningen hänvisas hen till symtombedömningen för luftvägsinfektion. Efter symtombedömningen får man vårdanvisningar från Omaolo som passar symtomen.

Symtombedömningarna i Omaolo grundar sig på forskningsdata
I Omaolo finns 16 symtomenkäter som har planerats för de vanligaste besöksorsakerna vid hälsostationer och samjourer och som är förknippade med egenvårdspotential eller möjligheter att digitalisera processerna.

Baserat på svaren i Omaolos symtomenkäter får klienten anvisningar för egenvård eller information om hur man kontaktar hälso- och sjukvårdens vårdpersonal. Symtombedömningarna bedömer behovet av vård och hur brådskande vården är, men ställer inte diagnoser eller ger vårdbeslut. Enkäterna grundar sig på forskningsdata, såsom God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Omaolo är inte avsedd för nödsituationer, såsom akut och svår bröstsmärta eller andningssvårigheter, medvetslöshet, kramper, stor blödning och allvarliga skador. Ring 112 i en nödsituation.

Du hittar symtombedömningarna på adressen www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot.
Omaolo är en medicinteknisk produkt som certifierats enligt MDR-förordningen. Omaolo är en offentligt producerad tjänst som är avgiftsfri för användarna.

Tilläggsuppgifter:
Leena Soininen
medicinsk direktör
direktör, digitala tjänster
leena.soininen@digifinland.fi
tfn 050 470 9195