06.03.2023

AuroraAI-projektet skapade en grund för människocentrerad informationsledning med öppen modellering

DigiFinlands AuroraAI-projekt avslutades i slutet av år 2022. DigiFinlands AuroraAI-projekt var en del av AI-programmet AuroraAI som koordinerades av finansministeriet åren 2020–2022. Referenstagningar som genomförts i samarbete har varit viktiga för att projektet ska lyckas. I Tammerfors genomfördes till exempel försöket huolehtivat nuoret (unga som tar hand om sina närstående). DigiFinland publicerade källkoden för AuroraAI-användargränssnittslösningarna som producerats inom AuroraAI-projektet.

Förutredningsskedet för DigiFinlands AuroraAI-projekt inleddes i maj 2020 och avslutades i mars 2021. Genomförandeprojektet med de konkurrensutsatta AuroraAI-teamen inleddes i april 2021. Projektet genomfördes som en del av FM:s AuroraAI-program fram till slutet av december 2022.

”Genom försök och provanvändning med rätt applikationer stärktes AuroraAI-programmets idé. De första helhetsgenomförandena av användargränssnitt för informationsledning som gjorts inom AuroraAI gav visshet om att AuroraAI:s koncept också fungerar på lång sikt”, berättar Pirkka-Matti Alanne, projektchef för DigiFinlands AuroraAI-projekt.

Innovativa resultat inom projektet

I DigiFinlands AuroraAI-projekt modellerades allmänt använda och öppna gränssnittslösningar för människocentrerad informationsledning jämte verktyg och innehåll. Ett mål för modelleringen av gränssnittslösningarna har varit uppkomsten av AuroraAI-nätet. Modelleringen är byggd som applikationsfabriker. Dessa utgörs av AuroraAI-chatbot samt appen Hur är det med dig? (Mitä minulle kuuluu) (MMK Koti och MMK Peli).

I modelleringen har man samarbetat med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). I arbetet har man beaktat de kärnkomponenter i det tekniska AuroraAI-nätet som MDB utvecklat, såsom servicerekommendationsmotorn.

”Förhoppningen är att öppna lösningar och innehåll i fortsättningen ska utnyttjas så omfattande som möjligt inom den offentliga, privata och tredje sektorn”, berättar Alanne.

DigiFinland publicerade källkoden för AuroraAI-användargränssnittslösningarna som producerats inom AuroraAI-projektet.

En grupp referenstagningar till riktiga klienter har på ett avgörande sätt stött modelleringen. I projektet utvecklades referenstagningar och tillämpningar för de användningsfall som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, social- och hälsovårdsorganisationerna och kommunerna erbjuder. Bland annat följande aktörer har varit delaktiga: Kyrkostyrelsen, Diakonissanstalten, Stationens Barn, Befolkningsförbundet, Tammerfors stad och Kuopio stad. Samarbetet har varit till stor hjälp för AuroraAI-projektet.

”Redan nu kan man se att lösningarna är till omedelbar nytta för organisationerna, även om ett av AuroraAI-programmets centrala mål, dvs. det maskinlärande AuroraAI-servicenätet, ännu håller på att söka sin form”, funderar Alanne.

”Dessutom har referenstagningspartnerna fått nya tankar om och färdigheter för att vidareutveckla sina organisationer mot ett människocentrerat och livskraftigt finländskt samhälle”, fortsätter Alanne.

I försöket Tampereen Huolehtivat nuoret utnyttjades AuroraAI-nätverket

AuroraAI Huolehtivat nuoret -hemvy.

AuroraAI-nätverket inom AI-programmet AuroraAI utnyttjades i försöket Tampereen Huolehtivat nuoret i slutet av år 2022. Med hjälp av AuroraAI-nätverket kan organisationen effektivt styra kunden till rätt service, varvid servicehandledningen sköts som en digital självbetjäning.

I Tammerfors bor hundratals minderåriga unga som är oroliga för sina familjer till exempel på grund av en sjukdom eller psykiska utmaningar hos en närstående. I Tammerfors genomfördes ett försök där 13 unga från Tammerfors fick beställa anonym hjälp från webbapplikationen som stöd för sin egen ork. Service som kunde beställas var till exempel: samtalshjälp, läxhjälp, matlåda och presentkort, med vilka man fick många olika sorters tjänster. Varje tjänst kunde beställas en gång. De unga deltog själva i planeringen av verksamhetssättet.

”Det stöd som erbjöds baserade sig på de behov som de unga själva lyfte fram. Stödet erbjöds anonymt och utan separat beslut så att det skulle vara så enkelt som möjligt för den unga och dennes familj att ta emot det. De unga som deltog i försöket fick också själva utifrån sina egna behov välja vilka tjänster de vill pröva”, beskriver Lauri Ikola, projektplanerare för Tammerfors stads projekt Itsenäisesti asuvat nuoret (Unga som bor självständigt).

Försöket var småskaligt, men det gav viktig erfarenhet av tekniska färdigheter och av hur verksamhetssättet lämpar sig. Responsen från ungdomarna var positiv. De hade upplevt att försöket hade gett dem hjälp och stöd i vardagen. Verksamhetssättet konstaterades vara lyckat och det kan också tillämpas för att stödja andra målgrupper.

Försöket med att stödja unga som tar hand om sina närstående genomfördes i samarbete med flera aktörer. DigiFinland ansvarade för försökets servicedesign och lösningens tekniska genomförande i samarbete med partnern Siili Solutions Oy.

Meddelandet har publicerats på Tammerfors stads webbplats den 10.2.2023: Tampere kokeili uudenlaista tukea läheisistään huolehtiville nuorille.

Huolehtivat nuoret -utvärderingsenkät och vyn för beställning av service

Arbetet med AuroraAI fortsätter på DigiFinland

DigiFinlands arbete med AuroraAI fortsätter. Man har till exempel samarbetat med Polisstyrelsen och Brottspåföljdsmyndigheten. DigiFinland främjar målmedvetet AuroraAI-serviceaffärsverksamheten både gentemot externa och interna kunder.

Mer information

Pirkka-Matti Alanne
Projektchef
pirkka-matti.alanne@digifinland.fi