07.07.2022

Digitala tjänster för effektivare brandsyn och annat förebyggande av olyckor

Räddningsväsendet får ett nytt nationellt datasystem för förebyggande av olyckor. Syftet med anskaffningen är att effektivisera, förenhetliga och öka transparensen i processerna för förebyggande av olyckor, dataöverföringen och verksamhetssätten inom räddningsväsendet samt att gör e-tjänster tillgängliga för kunderna. Förnyelsen strävar efter bättre förebyggande av olyckor, kvalitet och ökad jämlikhet mellan kunderna. Datasystemet väntas vara i användning före utgången av 2024.

I Finland finns sammanlagt ca 2,6 miljoner objekt som omfattas av registret över tillsynsuppgifter, till exempel fastigheter, kemikalieobjekt och oljeuppvärmningsobjekt. Inom räddningsväsendet används systemet av alla de 22 regionala räddningsverken, avtalsbrandkårerna, inrikesministeriet, Räddnings¬institutet och regionförvaltningsverken.

Kostnaderna för genomförande av systemhelhet bedöms uppgå till 9,3 miljoner euro fram till 2027. Inrikesministeriet genomför projektet i samarbete med räddningsverken, Räddningsinstitutet, DigiFinland, Valtori, Vincit Oyj och Sitowise Oy. Datasystemprojektet grundar sig på förändringar i lagstiftningen om räddningsväsendet och den nationella styrningen, den tekniska utvecklingen och det intensivare myndighetssamarbetet.

Med förebyggandet av olyckor avses åtgärder med vilka man strävar efter att minska sannolikheten för olyckor och genom att förbereda sig på olyckor minska skadorna av dem. Räddningsverken förebygger olyckor genom att utföra brandsyn och annan tillsyn samt genom att handleda, upplysa och råda invånare, företagare och andra som är verksamma i området.

Mer information:

Teemu Luukko, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 455, teemu.luukko(at)govsec.fi
Matti Savolainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 286, matti.savolainen(at)govsec.fi
Janne Hartikainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 572, janne.hartikainen(at)govsec.fi

Förebyggande av olyckor är ett samspel – inrikesministeriet (intermin.fi)

Inrikesministeriet, pressmeddelande 7.7.2022