01.09.2022

Ägandet av DigiFinland utvidgas till välfärdsområdena

Statsrådets allmänna sammanträde har gett finansministeriet rätt att godkänna DigiFinland Ab:s ägararrangemang, vilket innebär att majoriteten av bolagets aktier vederlagsfritt överlåts till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen från och med den 1 januari 2023.

Staten, som i dagsläget äger bolaget i sin helhet, får i och med ägararrangemanget en ägar- och rösträttsandel på minst 33,4 procent av DigiFinland. Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen får var sin ägarandel på knappa 2,9 procent.

18 välfärdsområden, Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har redan godkänt det nya ägararrangemanget från den 1 januari 2023. Egentliga Tavastlands, Norra Savolax och Satakuntas välfärdsområden har meddelat att de behandlar frågan i september. Dessutom kommer HUS-sammanslutningens styrelse att behandla ägandet av DigiFinland i september.

DigiFinland utvecklar och producerar nationella digitala tjänster för social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra sektorers behov och stöder oavhängig interoperabilitet för information samt kunskapsbaserad ledning. Ägararrangemangen skapar förutsättningar för att välfärdsområdena ska kunna utnyttja de nationella digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30430, salla.kalsi(at) gov.fi
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63146, minna.saario(at)gov.fi
Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)digifinland.fi

Källa: Statsrådet