25.09.2023

Ibruktagandet av Omaperhe framskrider i snabb takt

Omaperhe används nu i fyra områden och före utgången av 2023 utvidgas servicen till flera nya områden.

Omaperhe är en nationell webbtjänst och databank som utvecklats av DigiFinland. Tjänsten samlar tjänster avsedda för barnfamiljer och fokuserar särskilt på förutseende kommunikation och handledning samt rådgivning och handledning i det inledande skedet.

I Omaperhe finns heltäckande innehåll om bl.a. graviditet och förlossning, babyåren, barndom och ungdom samt om föräldraskap och parförhållande. Omaperhe främjar familjernas välbefinnande och gör de tjänster som stöder välbefinnandet mer lättillgängliga. Via tjänsten är det så enkelt som möjligt för klienten att söka information och få stöd.

Ibruktagandet av Omaperhe genomförs som ett områdesspecifikt ibruktagningsprojekt i enlighet med ett standardiserat koncept för ibruktagandet. Ibruktagandet skräddarsys dock enligt varje områdes behov. Som resultat av projektet tas Omaperhe i bruk i den regionala klientens verksamhetsmiljö. Tack vare detta visas familjecentrens fysiska och elektroniska tjänster som registrerats i Servicedatalagret i ärendeportalen. Klienten kan med hjälp av denna funktionalitet välja sin kommun och se just de tjänster som produceras i klientens område.

DigiFinland erbjuder omfattande stöd, handledning och samordning för ibruktagandet. DigiFinlands sakkunniga fungerar som arbetspar för området och hjälper till att planera organiseringen. Dessutom stöder DigiFinland utarbetandet av projektplanen, planeringen av servicehandledningen, introduktionen av den ansvarige för Omaperhe och erbjuder stöd för ändringarna av funktionaliteterna samt i övergångsskedet då man går över till att börja producera tjänsten. DigiFinland erbjuder också mångsidigt kommunikationsmaterial för området för att nå invånarna genast från det att Omaperhe tas i bruk.

Omaperhe togs i bruk i början av sommaren i Södra Österbottens välfärdsområde. Det elektroniska familjecentrets regionala koordinator Marjo Köykkä arbetar med ibruktagandet av tjänsten. ”De yrkesutbildade kan utnyttja Omaperhe i handledningen av familjerna och vägleda klienterna till att bekanta sig med innehållet”, berättar Köykkä.

”Omaperhe ger servicerekommendationer för det ämnesområde om vilket familjerna söker information. Vi hoppas att det ska göra det lättare för dem att hitta lämpliga tjänster. Omaperhe kan i fortsättningen minska antalet samtal till tjänsterna då klienterna hittar den information de behöver eller den elektroniska servicekanalen på webbplatsen Omaperhe”, tillägger Köykkä.