22.02.2024

Pilotprojektet för Tarmoa-tjänsten inleds

Tarmoa är en webbtjänst för främjande av hälsa och välfärd och med hjälp av vilken tjänster och funktioner som främjar välfärd och hälsa i välfärdsområdet, kommunerna och tredje sektorn är lättillgängliga för både medborgare och vårdpersonal. Den första funktionen som utvecklas i Tarmoa-tjänsten, det vill säga serviceutbudet, pilottestas i åtminstone tio välfärdsområden från och med februari våren 2024.

Syftet med pilotprojektet är att samla in klient- och användarupplevelser från slutanvändarna av Tarmoa-tjänsten (invånare och vårdpersonal). Målet med pilotprojektet är också att utreda om tjänsten är i ett sådant skede att man kan börja utveckla tjänstens nya funktioner och gå vidare mot ibruktagandet. Målet är att tjänstens produktionsversion ska kunna tas i bruk i alla områden i slutet av 2024.

Tarmoa är DigiFinlands tjänst som utvecklas och vars utveckling finansieras fram till 2025 med Europeiska unionens återhämtningsinstrument av engångskaraktär (Next Generation EU). Tjänstens utveckling under projektperioden (2022–2025) är en del av Finlands program för hållbar tillväxt (RRP). Tjänstens funktioner och innehåll utvecklas genom att iterera de mål som fastställts i RRP-projektfinansieringen samt mot de mål som fastställts i områdenas och DigiFinland Oy:s nätverk för gemensamt skapande.

Vill du ha mer information om Tarmoa?

Läs mer om Tarmoa här.

Tarmoa-experter: tarmoa(at)digifinland.fi