03.04.2024

Kan digitala tjänster vara enkla och tillgängliga för alla – Tips till planerarna samlas in via samarbete

Forskningsprojektet DigiIN samlar tillsammans med FPA, DigiFinland och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata in tips särskilt för dem som planerar offentliga digitala tjänster om hur tjänsterna kan planeras så att de lämpar sig för alla slags användargrupper.

Digitala social- och hälsovårdstjänster väcker många slags känslor och åsikter hos människor. Olika människor har olika färdigheter och möjligheter att använda digitala tjänster och dra nytta av dem.

I DigiIN-projektet har man undersökt hurdana erfarenheter och behov äldre, invandrare, personer som använder mycket hälso- och sjukvårdstjänster, personer med lindrig utvecklingsstörning, arbetslösa, rehabiliteringsklienter inom mentalvården och personer som frigivits från fängelse har vad gäller digitala social- och hälsovårdstjänster. Nu är målet att samla ihop all kunskap som förvärvats och stöda planeringen av tillgängliga och användbara digitala tjänster.

För att utveckla tillgängliga och fungerande digitala tjänster behövs olika sorters människor, medborgarorganisationer och andra aktörer. Ta gärna kontakt om du vill höra mer eller diskutera samarbetsmöjligheter!

Läs mer och se kontaktuppgifterna:

Kan digitala tjänster vara enkla och tillgängliga för alla? Vi samlar tips för planerarna – DigiIN