13.03.2023

Kom med på Informationshanteringstjänsternas kundforum

DigiFinlands Informationshanteringstjänster ordnar ett kundforum 19.4.2023 kl. 9–11. Vi behandlar aktuella saker som berör elektronisk arkivering och integration. Forumet riktas till kontaktpersonerna för områdenas elektroniska arkivering och till de som arbetar med informationssystemen. Representanter från nationella intressentgrupper bjuds med till forumet enligt områdenas behov.

Kundforumet ordnas fyra gånger under 2023.

Du kan anmäla dig till forumet genom att skicka meddelande till: sahkoinenarkistointi@digifinland.fi. Välkommen!