01.02.2023

Den elektroniska familjecentrets tjänst Omaperhe har publicerats

DigiFinlands tjänst Omaperhe har publicerats och tjänsten tas i bruk i välfärdsområdena och i Helsingfors under 2023. Efter att Omaperhe tagits i bruk börjar de regionala tjänsterna i anslutning till familjecenterarbetet synas i Omaperhe. Först med att ta i bruk Omaperhe är Helsingfors stad.

Ibruktagandet kräver ett områdesspecifikt projekt där man planerar servicehandledningen i området och kopplar tjänsterna till Omaperhe. Funktionerna i den första versionen fokuserar på val av område, innehåll och tjänster. Utvecklingen av funktionerna och utbudet fortsätter i samarbete med områdena.

Val av område
Invånaren kan använda Omaperhe utan områdesval, men då visas uppgifter om de tjänster som erbjuds i hela Finland. Valet av område görs genom att välja den egna hemkommunen, varvid Omaperhe automatiskt kopplar kommuninformationen till det välfärdsområde som kommunen hör till.

Innehåll
Invånaren kan bläddra i Omaperhes innehåll enligt tema och ämne. Omaperhes huvudteman är graviditet, befruktning och förlossning, barnens åldrar (0-1, 1–6, 6–12 och 12–17 år) samt föräldraskap och parförhållande. I användargränssnittet kan du bläddra i innehållet eller söka med sökfunktionen. I samband med innehållet visas annat innehåll som eventuellt är intressant med anknytning till ämnet.

Tjänster
Omaperhe hämtar serviceuppgifterna från Servicedatalagret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, där kommunerna, välfärdsområdena, staten och den privata sektorn beskriver sina tjänster och deras servicekanaler på ett kundorienterat sätt. När du bläddrar i innehållet visas tjänster med anknytning till innehållets ämnesområde. Tjänster kan också sökas med en tjänstesökning där AuroraAI-artificiell intelligens utnyttjas.

DigiFinland genomför helheten Elektroniskt familjecenter tillsammans med sina partner. I det första skedet tas Omaperhe i bruk, som är en helhet för personer med familj och personer som håller på att bilda familj. Omaperhe-tjänsten är en servicekanal som samlar de nationella aktörernas, välfärdsområdenas, kommunernas, tredje sektorns och församlingarnas tjänster i anslutning till familjecenterarbetet. Samtidigt utvecklas delarna för unga och vårdpersonal. Målet är att publicera pilotversionerna av dessa i slutet av våren 2023.