05.01.2023

Inom social- och hälsovårdsbehovsprojektet (sote-behovsprojektet) utvecklas en ny datalagrings- och rapporteringslösning för regionerna

Behovet av social- och hälsovård-minimiinformation, dvs. sote-behovsprojektet, inleddes i början av juni 2022. Projektet fungerar som en del av DigiFinlands tjänst Tietojohtaja.fi. I sote-behovsprojektet produceras en innehållshelhet som motsvarar användningsfallet för social- och hälsovårdens miniminformationsuppsättning samt rapportering över användning inom välfärdsområdena (inklusive Helsingfors och HUS).

I projektets första skede har man koncentrerat sig på att utveckla och implementera datalagringslösningen samt rapporter och visualiseringar som baserar sig på öppna data (PowerBI). I början av oktober omfattar tjänsten behovsinformation från informationskällor för öppna data. Uppgifterna grundar sig på det minimidatainnehåll som fastställts i Virta-projektet.

Med hjälp av tjänsten får välfärdsområdena tillgång till nationellt enhetlig information enligt minimidatainnehållet. Information som hämtats från öppna informationskällor förbehandlas enligt överenskomna och beskrivna behandlingsregler. Information på radnivå kan delas in i områdets egna system på två alternativa sätt. Informationen på radnivå har sådan form att välfärdsområdet kan använda den som sådan enligt sina egna behov. I områden där Snowflake används använder man funktionen Data Sharing och i andra områden delas radinformationen med funktionen Azure Data Factory.

”Med hjälp av de färdiga PowerBI-rapporterna och visualiseringarna kan alla välfärdsområden utnyttja och analysera indikatorer och mätare, i enlighet med implementeringen av minimidatainnehåll och rapportering, för att utveckla verksamheten i regionen”, berättar projektchef Johanna Lassila.

Helheten som tas i bruk i början av oktober omfattar tre olika rapporteringsteman:

  • Levnadsförhållanden och livsmiljö
  • Användning av social- och hälsovårdstjänster samt prevalens av sjukdomar
  • Befolkning, befolkningsstruktur

Basrapporterna gör det möjligt att göra olika val, filtreringar och jämförelser. I ledningens skrivbordsvy samlas de viktigaste mätarna och rapporteringen i en åskådlig och enkel läsbar form. Under slutet av året vidareutvecklas rapporterna utifrån responsen från regionerna och användarna. De utökas också bland annat med ett region- och tidsserieverktyg som möjliggör en bättre jämförbarhet mellan regionerna.

Projektet finansieras av SHM och avslutas i slutet av 2022. Under projektskedet kan välfärdsområdena använda uppgifter och färdigt producerade rapporter avgiftsfritt. I början av 2023 övergår man till verksamhetsmodellen för en kontinuerlig tjänst och användningen av tjänsten förutsätter att ett serviceavtal ingås mellan DigiFinland och välfärdsområdet.

Tilläggsuppgifter:

Johanna Lassila
johanna.lassila(at)digifinland.fi
Projektchef

Jaakko Pentti, hankejohtaja
jaakko.pentti(at)digifinland.fi
Projektledare