04.10.2023

Tarmoa – Välbefinnande i vardagen

Tjänsten Tarmoa har som mål att det är lätt för både kunder och vårdpersonal att hitta tjänster och funktioner som främjar välbefinnandet, arbets- och funktionsförmågan, resiliensen, hälsan och delaktigheten i välfärdsområdena, kommunerna och tredje sektorn och att de är lättillgängliga både för kunder och vårdpersonal.

Tarmoa erbjuder invånarna en möjlighet att förstå sitt eget välbefinnande och främja det med mångsidiga verktyg och tjänster, antingen självständigt eller med stöd av vårdpersonalen. Tarmoa ger också invånarna möjlighet att identifiera metoder som hjälper till att öka välbefinnandet samt ett sätt att kommunicera sin egen situation till vårdpersonalen. Målet är att tröskeln att söka hjälp blir lägre via tjänsten Tarmoa. Via tjänsten får invånarna information om tillgängliga tjänster och andra lösningar som stöder välbefinnandet. Förebyggande åtgärder minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster, till vilka det kommer invånare som får verklig nytta av dem.

Att upprätthålla hälsa och välbefinnande i vardagen kräver aktiva satsningar, men det är inte alltid lätt att hitta en lämplig aktivitet eller ett sätt att stöda den. “På grund av detta för vi stolt vidare den riksomfattande tjänsten Tarmoa. Tarmo stiger in i användarens vardag och styr mot roliga aktiviteter i det egna området. Tjänsten reagerar på användarens intressen och behov och föreslår samtidigt nya aktiviteter. Målet är att hitta nya, glädjande lösningar som förbättrar kundupplevelsen. Estetiskt tilltalande upplevelser förbättrar också användbarheten och ökar användarnas engagemang i produkten. Målet är att göra det lättare och roligare att främja hälsan och välbefinnandet. Vi tror starkt på att var och en av oss är den bästa experten på sitt eget välbefinnande”, berättar Hanna Vainio, sakkunnig och samordnande projektchef för tjänsten Tarmoa.

Tarmoa erbjuder invånarna en möjlighet att förstå sitt eget välbefinnande och främja det med mångsidiga verktyg och tjänster, antingen självständigt eller med stöd av vårdpersonalen. Tarmoa ger också invånarna möjlighet att identifiera metoder som hjälper till att öka välbefinnandet samt ett sätt att kommunicera sin egen situation till vårdpersonalen. Målet är att tröskeln att söka hjälp blir lägre via Tarmoa. Via tjänsten får invånarna information om tillgängliga tjänster och andra lösningar som stöder välbefinnandet. Förebyggande åtgärder minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster, till vilka det kommer invånare som får verklig nytta av dem.

Utvecklingen av tjänsten Tarmoa grundar sig på interaktivt och lösningsorienterat samskapande. Utvecklingsnätverket består av medlemmar från alla välfärdsområden. Även slutanvändarnas röst får höras genom flera inkluderande metoder.

Utvecklingen av tjänsten har framskridit från planeringsskedet till genomförande. Vårt mål är att inleda Finlands största pilotprojekt, i vilket alla välfärdsområden kan delta i början av 2024.

Ytterligare information: 
Hanna Vainio, sakkunnig, hanna.vainio@digifinland.fi
Lotta Honkanen, teknisk projektchef, lotta.honkanen@digifinland.fi