09.12.2020

Bloggar: Coronablinkern uppstod under hård tidspress – det gemensamma målet sporrade

I december 2019 konstaterades ett nytt, tidigare okänt coronavirus vara orsaken till fall av lunginflammation i Kina. I början av 2020 spred sig covid-19-pandemin snabbt och den första smittan konstaterades i Finland i slutet av januari. Under våren infördes omfattande begränsningsåtgärder i Finland för att förebygga spridningen av coronaviruset. Med hjälp av dessa åtgärder kunde virusets spridning kontrolleras och under sommaren var situationen relativt lugn.

De senaste dagarna har man däremot åter med oro kunnat läsa och lyssna på nyheter om hur coronaviruset sprids i Finland. Smittsituationen har förändrats i en del av områdena på den trefasiga skalan till den värsta, dvs. spridningsfasen. Dock är situationen i Finland tills vidare relativt bra jämfört med situationen i många andra europeiska länder. De kommande veckorna visar oss hur situationen utvecklas och om vi finländare klarar av att lugna ner den försämrade sjukdomssituationen genom att samarbeta och följa begränsningarna. Nu behövs allas insats och den uthållighet, den sisu, vi finländare har. Låt oss hoppas att det gemensamma målet om att övervinna sjukdomen är så starkt att vi lyckas förbättra situationen på samma sätt som på våren. Var och en förstår sin roll för att nå målet och att målet inte uppnås om inte alla deltar i talkot.

Coronablinkern uppstod under hård tidspress – samarbetet gjorde det möjligt att lyckas

Med Coronablinkern har man försökt hjälpa till att hantera smittspridningen och effektivisera brytningen av smittkedjorna. Lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, som även gäller coronaappen, trädde i kraft 31.8.2020. Lagen förpliktar att Institutet för hälsa och välfärd (THL) erbjuder medborgarna ett informationssystem vars syfte är att nå personer som eventuellt exponerats för coronaviruset. Coronablinkern publicerades 31.8.2020 i appbutiker och hade på en dag laddats ner över en miljon gånger. Drygt två månader efter publiceringen hade Coronablinkern laddats ner 2,5 miljoner gånger. Siffrorna talar för sig själva.
Projektet Coronablinkern genomfördes med otrolig fart mitt under semestersäsongen. En förutsättning för framgången var projektgruppens gemensamma vilja att ta till en mobilapp i kampen mot coronaviruset, men även en ihärdig positiv attityd, att jobba tillsammans och att fokusera på en lösning gjorde det möjligt att slutföra projektet inom ramen på drygt tre månader såsom lagen föreskriver.

Det gemensamma målet förenade aktörerna

Produkten Coronablinkern ägs av THL. Solita ansvarar för mobilappen och genomförandet av bakgrundssystemet, FPA för upprätthållandet av bakgrundssystemet och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för ramvillkoren och riktlinjerna för Coronablinkern. Även DigiFinland har samarbetat tätt inom projektet Coronablinkern. Vi har haft ansvar för genomförandet av användargränssnittet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården för överlämning av öppningskoder, och DigiFinlands tjänst Omaolo fungerar som en elektronisk kanal för personer som fått en eventuell exponeringsanmälan via Coronablinkern. DigiFinland har haft ansvar för utbildningar och ibruktaganden i anslutning till användargränssnittet för yrkesutbildade personer samt varit med och definierat funktionella och tekniska definitioner.

Utvecklingen av Coronablinkern och dess bakgrundssystem, användargränssnittet för yrkesutbildade personer och verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården samt kommunikationen genomfördes inom en stram tidtabell inom ramarna för den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen har också haft en betydande roll i att projektet lyckades. Inom hälso- och sjukvården var man tvungen att under en dryg månad fundera över den funktionella praxis som Coronablinkern omfattar. Trots press på tidtabell och framgång samt projektets omfattning utfördes utvecklingsarbetet med mycket god motivation och samhörighet genom att hjälpa varandra och ha respekt för den andras expertis och kompetens. Modellen med flera aktörer var inget hinder, utan alla aktörer hade ett gemensamt mål och ett gemensamt engagemang. Coronablinkern krävde också flexibilitet och uthållighet av DigiFinlands Omaolo-team och med gemensamma krafter började vi utveckla det gemensamma projektet på bästa möjliga sätt. Det har varit fantastiskt att vara med och föra ett viktigt projekt framåt tillsammans med toppexperter.

I det här skedet är det dags att tacka alla som deltagit i projektet, experter från DigiFinland, hälso- och sjukvårdspersonal och finländarna för att de tagit emot Coronablinkern på ett bra sätt. Det finns styrka i samarbete! Vi hoppas även att samarbetsviljan hos oss finländare syns i denna kamp mot coronaviruset ända till slutet.

Författare

Virpi Jäntti
projektipäällikkö, Omaolo

Pia Pehrsson
projektipäällikkö, Koronavilkku

Som en drivkraft framåt jobbar vi för en smidigare vardag för invånare och yrkesutbildade personer samt främjar digitaliseringen av hälso- och sjukvården och dess funktioner. Invånaren står i centrum för allt.