11.10.2021

Än finns det tid att anmäla sig till den gemensamma upphandlingen för projektet Elektronisk arkivering

Den gemensamma upphandlingen för projektet Elektronisk arkivering är inne i ett viktigt skede. De som anmäler sig till upphandlingsringen senast 15.10 hinner vara med i upphandlingen och ansöka om finansiering för den.

DigiFinland Oy fungerar som genomförande organisation vid den gemensam upphandlingen för arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter. Föremålet för upphandlingen är arkivering av elektroniska social- och hälsovårdsuppgifter som uppkommit före anslutningen till Kanta-tjänsten.

I Finland finns flera hundra gamla informationssystem för social- och hälsovården, vars uppgifter i framtiden borde arkiveras i Arkivet över gamla patientuppgifter. En säker förvaring av gamla social- och hälsovårdsuppgifter och möjlighet att använda dem även på lång sikt förverkligas bäst i det centraliserade arkivet, som även uppfyller skyldigheterna i lagar och förordningar. Överföringen av gamla klient- och patientuppgifter till Fpa:s arkiv möjliggör en nedläggning av gamla informationssystem, vilket tar bort underhållskostnaderna för dem och den personuppgiftsansvariges skyldigheter att upprätthålla systemen.

Det pågående gemensamma projektet består av följande delområden:

  • Plockning av uppgifter ur hälso- och sjukvårdens patientdatasystem
  • Plockning av uppgifter ur klientdatasystem inom socialvården
  • Överföring av uppgifter till Fpa:s patientdataarkiv
  • Överföring av uppgifter till Fpa:s patientdataarkiv för socialvården
  • Överföring av uppgifter till andra förvaringsplatser som kunden anvisat
  • Regional migrationsplanering (expertresurser)

Det gemensamma projektet har nått det skede där en upphandlingsring ska grundas. Undertecknandet av upphandlingsringavtalen inleddes i september och avslutas 15.10.2021. Det gemensamma projektet möjliggör interna upphandlingar i områdena i fyra år från och med slutet av 2021. 

Utgångspunkten för avtalsstrukturen är att sjukvårdsdistrikten blir medlemmar i upphandlingsringen, varvid avtalen med tiden flyttas till de framtida välfärdsområdena. För närvarande har 15 medlemsorganisationer förbundit sig att vara med.

Den gemensamma upphandlingen är en del av ICT-ändringsarbetet i reformen av välfärdsområdena, och en guide för ansökan finns under länken nedan under ”Hakuopas” (ansökningsguide). Sektionen för elektronisk arkivering beskrivs från sidan 22.

https://soteuudistus.fi/ict-muutoksen-valtionavustus

Mer information om tjänsten Elektronisk arkivering, som startar 2022, finns att läsa här.

Laura Välkkilä lämnar mer information vid behov.

laura.valkkila@digifinland.fi 

tfn 050 5347944