Aktuellt

30.11.2022

Utvecklingen av det elektroniska familjecentret som helhet framskrider och vi utvidgar partnernätverket

Vi genomför det riksomfattande elektroniska familjecentret i samarbete med flera samarbetspartner. Inom projektet Elektroniskt familjecenter inleder Befolkningsförbundet sin verksamhet som partner i innehållshanteringen. Befolkningsförbundet har

13.10.2022

Samarbets­partner har valts för lösningen för arkivering av gamla klient- och patient­uppgifter

DigiFinland har konkurrensutsatt en lösning för att arkivera klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsten från social- och hälsovårdsaktörernas och de framtida välfärdsområdenas gamla system som tagits

29.09.2022

Piloten för tjänsten Omaperhe och inledandet av produktions­användningen närmar sig

Arbetet med att uppföra ett riksomfattande elektroniskt familjecenter är i full gång och i oktober kan man genomföra ett pilotförsök med tjänsten Omaperhe. Användningen av

11.10.2022

AuroraAI-projektet på slutrakan

Finansministeriets AuroraAI:s programperiod är på slutrakan. Samtidigt tar DigiFinlands AuroraAI-projektperiod slut. DigiFinland har fungerat som implementerare av användargränssnittstjänster i AuroraAI-programmet. DigiFinlands AuroraAI-projekt har implementerat de

01.09.2022

Ägandet av DigiFinland utvidgas till välfärdsområdena

Statsrådets allmänna sammanträde har gett finansministeriet rätt att godkänna DigiFinland Ab:s ägararrangemang, vilket innebär att majoriteten av bolagets aktier vederlagsfritt överlåts till välfärdsområdena, Helsingfors stad

26.08.2022

I kundforumet för elektronisk arkivering blir man hörd och bemött

Det första kundforumet för elektronisk arkivering för social- och hälsovårdsområdena sammanträdde i maj. Målet med evenemanget var att höra kundernas behov interaktivt och dela aktuell

07.07.2022

Digitala tjänster för effektivare brandsyn och annat förebyggande av olyckor

Räddningsväsendet får ett nytt nationellt datasystem för förebyggande av olyckor. Syftet med anskaffningen är att effektivisera, förenhetliga och öka transparensen i processerna för förebyggande av

25.07.2022

Utvidgningen av DigiFinlands ägarstruktur framskrider

Förhandlingarna om delägaravtal som förts av DigiFinlands ägarstyrning har framskridit väl. För närvarande diskuteras helheten av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-samkommunens beslutsfattare. DigiFinlands arbete fortsätter

21.06.2022

Nya egenskaper i tjänsten Hoidonperusteet.fi

Tjänsten Hoidonperusteet.fi, som stöder de vårdanställda inom hälso- och sjukvården i bedömningen av vårdbehovet, fick nya egenskaper den 21 juni 2022. I och med uppdateringen

09.06.2022

Kommunerna har relativt bra beredskap för digitaliseringen av den byggda miljön

Enligt DigiFinlands kartläggning har kommunerna relativt bra digital beredskap för planläggning och bygglov: I 4 procent av kommunerna är situationen god, i 72 procent måttlig

31.05.2022

Omaperhe-tjänsten pilottestas nästa höst

Det riksomfattande elektroniska familjecentret byggs som bäst. Som namn på helheten som betjänar familjer har man valt Omaperhe (omaperhe.fi). Liksom ett fysiskt familjecenter samlar ett

25.05.2022

Tjänsten Omaolo uppfyller ännu strängare säkerhets- och prestandakrav

Den 16 maj 2022 beviljades DigiFinlands tjänst Omaolo CE-certifikat enligt kraven i EU-förordning 2017/745 (MDR). För de invånare och den hälso- och socialvårdspersonal som använder

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor