Aktuellt

15.10.2020

Ändringar i sammansättningen av bolagets styrelse

Taru Kuosmanen, direktör för Tammerfors stads serviceområde för social- och hälsovårdstjänster, har valts till medlem

12.10.2020

De nya karantänanvisningarna för corona uppdateras i Omaolo torsdagen den 15 oktober

Karantäntiden i anslutning till corona har förkortats till 10 dagar idag den 12 oktober 2020.

01.10.2020

SoteDigi är nu DigiFinland Oy

Finanspolitiska ministerutskottet förordade i juni en ändring av namnet SoteDigi Oy för att på ett

30.09.2020

Jourhjälpen 116117 är en tjänst för brådskande social- och hälsoproblem

Största delen av finländarna omfattas redan av Jourhjälpen 116117. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer,

05.08.2020

Mirva Antila utsedd till verkställande direktör för SoteDigi Oy

Posten som verkställande direktör för SoteDigi Oy tillträds 10.8.2020 av EM Mirva Antila. Hon har

29.05.2020

Kartläggning av kommunernas och sjukvårdsdistriktens gamla klient- och patientdatasystem samt gamla elektroniska uppgifter

SoteDigi Oy genomför en kartläggning i anslutning till arkiveringen av gamla elektroniska uppgifter. Kartläggningen riktar

29.01.2020

SoteDigi Oy och Vimana Oy fusionerades den 1 februari 2020 – ny styrelse har utsetts för bolaget

De statliga bolagen SoteDigi Oy och Vimana Oy som fullgör statens specialuppdrag fusionerades till ett