Aktuellt

15.09.2021

DigiFinlands nya klientsamarbetsgrupp ökar dialogen

DigiFinland tillsätter en klientsamarbetsgrupp, till vilken välfärdsområdena och de substansstyrande ministerierna bjuds in. Syftet med klientsamarbetsgruppens verksamhet är att genom en aktiv dialog stöda samarbetet

09.09.2021

Suuntima som underlättar allokeringen av social- och hälsovårdens resurser utvecklas till en nationell tjänst med hjälp av DigiFinland

Tjänsten Suuntima som utvecklats i Birkaland hjälper klienter och yrkesutbildade inom social- och hälsovården att hitta de för klienterna lämpligaste sätten att få och använda

24.08.2021

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde riktlinjer för utvecklingen av DigiFinland

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat att det statsägda DigiFinland Oy:s utvecklingsarbete fortsätter med målet att utvidga bolagets affärsverksamhet och ägarbas till välfärdsområdena, HNS-koncernen och Helsingfors stad

09.07.2021

Blogg: Digitala lösningar och samarbete driver förändring

DigiFinland är ett ungt och litet bolag som grundar sig på stora och betydelsefulla ärenden. Dessa är bland annat folkhälsan, nationalekonomin och digitaliseringen. Många faktorer

19.08.2021

Virta-projektets samarbetsforum för informationsledning förtydligar den gemensamma ståndpunkten och hjälper till i det regionala utvecklingsarbetet

Experter på informationsledning som utsetts av välfärdsområdena medverkar i Virta-projektets nätverk för informationsledning. Med hjälp av nätverket säkerställer man en nationell enhetlighet mellan lösningar och

28.06.2021

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten. I arbetet samlar man in en allmän bild av områdenas system och deras uppgifter

02.06.2021

AuroraAI:s nya användargränssnitt genomförs, lättillgängligare tjänster ökar inbesparingar och välfärd

I medlet av april övergick DigiFinland till genomförandefasen i utvecklingen av AuroraAI-nätets användargränssnitt. Genomförandefasen fortsätter till slutet av år 2022. AuroraAI-projektet som utvecklar DigiFinlands användargränssnittslösningar

11.05.2021

Jourhjälp 116117 hjälper redan nästan alla finländare med brådskande hälsoproblem

Plågsam buksmärta, kattbett eller hög feber – uppstår misstanken att du borde besöka jouren? De flesta finländare kan anlita Jourhjälpen 116117 vid oro för ovan

18.05.2021

Elektroniskt familjecenter är en elektronisk tjänst för familjecenterarbetet i de framtida välfärdsområdena från och med 2023

Fungerande, aktuella elektroniska tjänster är en väsentlig del av reformen av barn- och familjetjänsterna. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och familjecentermodellen fungerar som

DigiFinland stöder nationell enhetlighet i distanstjänster

Distanstjänsterna har blivit vanligare inom de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna särskilt under coronatiden. Man har tagit i bruk allt fler distanstjänster som utnyttjar video vid

Blogg: Kriser formar samhället – hur säkerställer vi ett inbyggt och standardiserat dataskydd?

”Mänskligheten står nu inför en global kris, som kanske är vår generations största kris. De beslut som fattas av människor och regeringar under de närmaste

Nuläget för informationsledningen i välfärdsområdena kartlades

Man har genomfört en kartläggning av informationsledningens nuläge i välfärdsområdena. Syftet med kartläggningen var att skapa en helhetssyn på nuläget och utvecklingsbehoven inom informationsledningen i

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor