Aktuellt

12.06.2024

Åh nej, fästingen bet och getingen stack! Måste jag till jouren?

Sommaren kommer och med den följer tyvärr också sommarens bekanta plågoandar. När ger stick och bett anledning att uppsöka jouren? Läs om hur Jourhjälpen 116117

12.06.2024

Tjänsten Tarmoa upplevs som nyttig
-Mycket positiv feedback om pilotprojektet

Tarmoa är en digital tjänst för främjande av välfärd och hälsa som samlar de tjänster, funktioner och aktiviteter som välfärdsområdena, kommunerna, församlingarna och organisationerna erbjuder

28.05.2024

Kommunutredning: Över hälften av kommunerna har främjat ibruktagandet av det lagstadgade datasystemet för den byggda miljön – ’Framtidens riktning är rätt, men hoppig’

Kommunerna tar före 2029 i bruk Finlands miljöcentrals nya lagstadgade datasystem för den byggda miljön (Ryhti) i planläggningen och bygglovet. Det offentligt ägda specialuppgiftsbolaget DigiFinland

31.05.2024

Pappor tar hand om små barn allt mer och självständigare än tidigare – Omaperhe.fi stöder jämställdheten i familjer med omfattande expertinformation och tjänsteutbud

Enligt FPA:s och Institutet för hälsa och välfärds (THL) gemensamma undersökning deltar papporna allt aktivare och mer självständigt i skötseln av små barn. Det har

22.05.2024

Antalet fall av könssjukdomar ökar i Europa – Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel om man misstänker att man har smittats av könssjukdomar

Smittorna av könssjukdomar ökar i hela Europa, berättar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) i sin publikation. År 2022 ökade antalet fall av

12.06.2024

Åh nej, fästingen bet och getingen stack! Måste jag till jouren?

Sommaren kommer och med den följer tyvärr också sommarens bekanta plågoandar. När ger stick och bett anledning att uppsöka jouren? Läs om hur Jourhjälpen 116117

12.06.2024

Tjänsten Tarmoa upplevs som nyttig
-Mycket positiv feedback om pilotprojektet

Tarmoa är en digital tjänst för främjande av välfärd och hälsa som samlar de tjänster, funktioner och aktiviteter som välfärdsområdena, kommunerna, församlingarna och organisationerna erbjuder

28.05.2024

Kommunutredning: Över hälften av kommunerna har främjat ibruktagandet av det lagstadgade datasystemet för den byggda miljön – ’Framtidens riktning är rätt, men hoppig’

Kommunerna tar före 2029 i bruk Finlands miljöcentrals nya lagstadgade datasystem för den byggda miljön (Ryhti) i planläggningen och bygglovet. Det offentligt ägda specialuppgiftsbolaget DigiFinland

31.05.2024

Pappor tar hand om små barn allt mer och självständigare än tidigare – Omaperhe.fi stöder jämställdheten i familjer med omfattande expertinformation och tjänsteutbud

Enligt FPA:s och Institutet för hälsa och välfärds (THL) gemensamma undersökning deltar papporna allt aktivare och mer självständigt i skötseln av små barn. Det har

22.05.2024

Antalet fall av könssjukdomar ökar i Europa – Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel om man misstänker att man har smittats av könssjukdomar

Smittorna av könssjukdomar ökar i hela Europa, berättar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) i sin publikation. År 2022 ökade antalet fall av

22.05.2024

Den bästa hjälpen för en person med ryggsmärta är ofta egenvård och stöd av fysioterapeut istället för läkarmottagning
– Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel och stöd för egenvård för personer med ryggsmärta

Enligt översiktsartikeln som publicerades i Lääkärilehti 25.4.2024 (På finska Lääkärilehti 2024; 79 : e39728) rekommenderas i första hand konservativa behandlingsmetoder för behandling av ryggsmärta och

10.05.2024

Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal – en lösning för vårdpersonalen och samarbetet inom familjecenterarbetet

Tjänsten Det elektroniska familjecentret för vårdpersonal har publicerats den 15.4.2024. Tjänsten förbättrar genom sina funktioner informationsdelningen och samarbetet mellan vårdpersonalen inom familjecenterarbetet. Det elektroniska familjecentret

22.05.2024

Klientorienterade förbättringar i Omaperhe genom versionsuppdateringen

Omaperhe har utvecklats med metoder för gemensam utveckling och utvecklingen av servicen styrs starkt av klientorientering. Beaktandet av klienterna och användarupplevelsen syns i Omaperhe-tjänsten som

03.04.2024

Kan digitala tjänster vara enkla och tillgängliga för alla – Tips till planerarna samlas in via samarbete

Forskningsprojektet DigiIN samlar tillsammans med FPA, DigiFinland och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata in tips särskilt för dem som planerar offentliga digitala tjänster om hur tjänsterna kan planeras så att de lämpar sig för alla slags användargrupper.

03.04.2024

Antalet fall av könssjukdomar ökar i Europa – Omaolo erbjuder en symtombedömning med låg tröskel om man misstänker att man har smittats av könssjukdomar

Smittorna av könssjukdomar ökar i hela Europa, berättar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) i sin färska publikation. År 2022 ökade antalet fall av könssjukdomar betydligt. Enligt ECDC:s rapport ökade gonorréfallen med 48 procent, syfilisfallen med 34 procent och klamydiafallen med 16 procent jämfört med året innan.

04.03.2024

Presentation av webbtjänsten Omahelpperi för unga

Omahelpperi har sammanställt tillförlitlig information, stöd och tjänster som lämpar sig för de ungas livssituationer på en och samma adress. Att nå målgruppen är viktigt när det gäller att göra webbtjänsten känd. Som stöd för detta har man nu producerat nya videor och ett digitalt spel om innehållet i Omahelpperi för undervisningsändamål. Omahelpperi publicerades i november 2023 och kan tas i bruk av välfärdsområdena och Helsingfors stad.

04.03.2024

Hoidonperusteet.fi kräver inloggning fr.o.m. 19.3.

Den öppna användningen av tjänsten Hoidonperusteet.fi upphör den 19.3.2024 och framöver används tjänsten endast av de områden som har ingått ett avtal om att använda tjänsten med DigiFinland. Den vårdpersonal som använder tjänsten ska i fortsättningen logga in.

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.