Aktuellt

19.11.2021

Upphandlingsannonsen för den gemensamma upphandlingen i projektet Elektronisk arkivering har nu publicerats

Till den gemensamma upphandlingen av arkivering av gamla social- och hälsovårdsuppgifter som genomfördes av DigiFinland anslöt sig ett betydande antal social- och hälsovårdsorganisationer. Upphandlingens totala

10.11.2021

Helheten Elektroniskt familjecenter går framåt – i den första delen betjänas personer med familj och personer som håller på att bilda familj

Målet med det elektroniska familjecentret är att sammanställa tjänster avsedda för barnfamiljer. Tjänsten gör det lättare för boende att hitta tjänster och information om ämnet.

18.10.2021

Digitalisering som hjälp i livet efter coronapandemin

Slutet av coronapandemin hägrar, även om oron och bördan som orsakats av den inte är helt över. Samtidigt har många viktiga frågor lagts åt sidan under

11.10.2021

Än finns det tid att anmäla sig till den gemensamma upphandlingen för projektet Elektronisk arkivering

Den gemensamma upphandlingen för projektet Elektronisk arkivering är inne i ett viktigt skede. De som anmäler sig till upphandlingsringen senast 15.10 hinner vara med i

13.10.2021

Mot en nationell interoperabilitet mellan hälso- och sjukvårdens informationssystem

I och med social- och hälsovårdsreformen blir interoperabilitet mellan olika system och applikationer allt viktigare. DigiFinland utarbetar tillsammans med HL7 Finland definitioner som kan användas

06.10.2021

Allt fler får hjälp via Omaolo

Omaolo, som produceras av DigiFinland, är en elektronisk kanal för tjänster och ärendeskötsel inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård

15.09.2021

DigiFinlands nya klientsamarbetsgrupp ökar dialogen

DigiFinland tillsätter en klientsamarbetsgrupp, till vilken välfärdsområdena och de substansstyrande ministerierna bjuds in. Syftet med klientsamarbetsgruppens verksamhet är att genom en aktiv dialog stöda samarbetet

09.09.2021

Suuntima som underlättar allokeringen av social- och hälsovårdens resurser utvecklas till en nationell tjänst med hjälp av DigiFinland

Tjänsten Suuntima som utvecklats i Birkaland hjälper klienter och yrkesutbildade inom social- och hälsovården att hitta de för klienterna lämpligaste sätten att få och använda

24.08.2021

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde riktlinjer för utvecklingen av DigiFinland

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat att det statsägda DigiFinland Oy:s utvecklingsarbete fortsätter med målet att utvidga bolagets affärsverksamhet och ägarbas till välfärdsområdena, HNS-koncernen och Helsingfors stad

09.07.2021

Blogg: Digitala lösningar och samarbete driver förändring

DigiFinland är ett ungt och litet bolag som grundar sig på stora och betydelsefulla ärenden. Dessa är bland annat folkhälsan, nationalekonomin och digitaliseringen. Många faktorer

19.08.2021

Virta-projektets samarbetsforum för informationsledning förtydligar den gemensamma ståndpunkten och hjälper till i det regionala utvecklingsarbetet

Experter på informationsledning som utsetts av välfärdsområdena medverkar i Virta-projektets nätverk för informationsledning. Med hjälp av nätverket säkerställer man en nationell enhetlighet mellan lösningar och

28.06.2021

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten

Den nationella kartläggningen av gamla social- och hälsovårdsuppgifter inleds på hösten. I arbetet samlar man in en allmän bild av områdenas system och deras uppgifter

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor