02.07.2024

Projektet Cirrus förde oss mot säkrare offentliga molntjänster

Projektet Cirrus, som tillsatts av finansministeriet och genomförts av DigiFinland avslutas i slutet av juni. Projektets huvudsakliga mål var att utveckla verksamhetsmodeller och avtalsvillkor som underlättar övergången till molntjänster inom den offentliga förvaltningen och minimerar dataskyddsriskerna.

Projektet Cirrus fokuserade på IaaS- och PaaS-tjänsterna. Under projektet skapades tydliga praxis att behandla molntjänsternas allmänna avtalsvillkor, riskhantering och säkerhet på nationell nivå. Under projektets gång förbättrade tjänsteproducenterna dataskyddet för sina egna tjänster och en del av dessa förbättringar syns till och med i serviceavtalen och dataskyddsavtalen på företagsnivå.

Inom projektet Cirrus förbereder man sig för att publicera allmänna riktlinjer för användning av molntjänster tillsammans med fyra betydande internationella serviceproducenter. Principerna publiceras i Utlåtandetjänsten för kommentarer i början av hösten.

På våren publicerades också en teknisk guide som ger tydlig och aktuell information om molntjänsternas datasäkerhet, möjligheter, risker och bästa praxis. Guiden riktar sig särskilt till organisationer som planerar att utnyttja eller redan utnyttjar molntjänster. Konkreta tips och anvisningar för molnövergången finns också i guidens beskrivningar av användningsfall.

Molntjänsterna möjliggör en flexibel och säker utveckling av tjänsterna, och det är viktigt att den offentliga sektorn förbereder sig på att de blir vanligare. Projektet Cirrus är en del av en större helhet som stöder molnövergången inom den offentliga förvaltningen. De i höstas uppdaterade riktlinjerna för den offentliga förvaltningens molntjänster är också en central del av denna helhet.
”Projektet Cirrus mål uppnåddes på många sätt”, konstaterar projektchef Kirsi Janhunen som svarade för det praktiska genomförandet av projektet.

”Inom projektet har man lagt fram flera utvecklingsförslag, av vilka många kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt”, tillägger hon.

När projektet Cirrus avslutas fortsätter stödet för användningen av den offentliga förvaltningens molntjänster under ledning av finansministeriet.

Mer information om projektet Cirrus: Cirrus – Projektet för utveckling av dataskyddet för molntjänster