24.05.2022

AuroraAI:s nya tjänst hjälper unga som är bekymrade

Det andra året av DigiFinland Oy:s AuroraAI-projekt har pågått i cirka fyra månader.  År 2022 har man i AuroraAI-projektet lyft fram en tjänst som går under arbetsnamnet Huolehtivat nuoret (Bekymrade unga). Tjänstens målgrupp är de 13–17-åriga unga vars vårdnadshavare till exempel på grund av sjukdom inte kan sköta familjens vardag på ett tillfredsställande sätt. 

Syftet med tjänsten Bekymrade unga är att stöda unga i en situation där de är tvungna att ta för stort ansvar för familjens vardag i förhållande till sin ålder. Via den får man hjälp och stöd till exempel med måltider eller att gå i skolan. 

Tjänsten som riktar sig till bekymrade unga kopplar samman olika aktörer och deras tekniska element, såsom FPA:s älyrahake-försök, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Aurora-profil samt olika tjänsteleverantörers tjänster såsom Venner Oy:s måltidstjänst. Tjänstens klientstig börjar i en situation där den unga ännu inte omfattas av något stöd, men funderar på om den egna familjens roller har vänt sig om. Med hjälp av en utvärderingsenkät som utvecklats för tjänsten kan den unga självständigt överväga sin situation och få respons utifrån svaren på enkäten. Om kriterierna för servicebehovet uppfylls kan den unga identifiera sig i tjänsten och beställa stödtjänster i serviceutbudet till sig själv och/eller sin familj. 

Projektet Bekymrade unga framskrider genom försök med ett grepp som letar efter de bästa lösningarna. Det viktigaste målet är att skapa en så bra och smidig kundupplevelse som möjligt för den som använder tjänsten. Prototypen av användargränssnittet för den testversion som genomförs under detta år kommer att testas av slutanvändarna under maj månad. Den tekniska planeringen fortsätter och före sommaren inleds genomförandearbetet. Testversionen omfattar förutom gränssnittsarbeten även gränssnittsarbete med MDB och FPA. 

Via sitt AuroraAI-projekt genomför DigiFinland användargränssnittstjänster och leder genomförandeprojektet Bekymrade unga för konceptets och den tekniska utvecklingens del. Projektet och servicen ägs av Tammerfors stad. 

Försöket Bekymrade unga är ett av de mest omfattande användningsfallen inom finansministeriets AuroraAI-program som samlar AuroraAI-nätverkets utvecklare och förenar AuroraAI-nätets olika element.