03.05.2023

Jourhjälpen 116117 är en tjänst för 1,7 miljoner samtal

År 2022 tog tjänsten Jourhjälpen 116117 emot över 1,7 miljoner samtal. Om samtalen fördelas jämnt över årets alla timmar skulle de uppgå till nästan 200. Detta är dock inte fallet, utan tjänstens livligaste dag är vanligtvis lördag. År 2023 har börjat med något färre samtal än under tidigare år.


Målet är att invånarna runt om i Finland ska kunna kontakta tjänsten i rätt situation: Innan de söker sig till jouren och vid behov få råd om akuta hälsoproblem, särskilt under jourtid. Jourhjälpen belastas i viss mån av samtal som inte hör till tjänsten.


När invånaren ringer Jourhjälpen gör en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården en bedömning av invånarens vårdbehov och hänvisar invånaren till rätt vårdplats beroende på hur brådskande ärendet är eller ger anvisningar för egenvård. Samtalet till 116117 är gratis för den som ringer. I en nödsituation ska man alltid ringa nödnumret 112.


Jourhjälpen används i nästan hela Finland och den täcker 97 procent av Finlands befolkning. Det är endast i Lapplands välfärdsområde och på Åland som tjänsten tills vidare inte används. Som det ser ut nu börjar Lappland använda tjänsten vid årsskiftet.


Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ansvarar för att ordna tjänsten för invånarna. DigiFinland koordinerar den nationella utvecklingen av tjänsten och upprätthåller webbtjänsten 116117.fi. Inom den närmaste framtiden kommer också en chattlösning att införas för Jourhjälpens behov.