08.07.2024

Experter på familjecenternätverk är en nationell resurs

Det elektroniska familjecentret har ända från början utvecklats i samarbete med områdena, de nationella aktörerna, kommunerna, organisationerna och församlingarnas familjecenternätverk. Med hjälp av aktivt samarbete kan tjänstehelheten Elektroniskt familjecenter utvecklas så att det motsvarar behoven. DigiFinland erbjuder en plattform för samarbete, diskussion och utveckling som främjar tjänstehelheten. Till helheten hör Omaperhe, Omahelpperi och det Elektroniska familjecentret för vårdpersonal.

Det elektroniska familjecentret har utvecklats i samarbete med flera aktörer i över tre år. Samarbetspartnerna har varit desamma ända från början. Den ursprungliga idén har lett till en fungerande tjänstehelhet för det Elektroniska familjecentret: Omaperhe för familjer, Omahelpperi för de unga och det Elektroniska familjecentret för vårdpersonal.

Är det Elektroniska familjecentret klart?

Tjänstehelheten Elektroniskt familjecenter kan tas i bruk inom välfärdsområdena, men utvecklingsarbetet fortsätter ändå med samma samarbetspartner. Nya funktioner och egenskaper är under utveckling för det Elektroniska familjecentrets tjänster. Synergifördelarna med det Elektroniska familjecentrets tjänster utnyttjas i utvecklingen, det är till exempel möjligt att administrera evenemang i Omaperhe och Omahelpperi via tjänsten för vårdpersonal. I fortsättningen blir det också möjligt att dela regionalt material, till exempel rådgivningsblanketter, i anslutning till informationsinnehållet i Omaperhe.

Vad är unikt med utvecklingen av det Elektroniska familjecentret?

Utvecklingen av det Elektroniska familjecentret har framskridit hand i hand med familjecenternätverken och deras medlemsorganisationer. Utvecklingsarbetet har samlat experter på familjecenterarbete på riksnivå. Tack vare den omfattande expertisen har utvecklingen av både planering och förverkligande framskridit. DigiFinland stöder utvecklingen via samarbetsgrupperna.
Aktiva samarbetsgrupper är tills vidare Monthlyt som fokuserar på aktuell översikt och Hur står det till med det Elektroniska familjecentret-träffarna som är öppna för alla. I organisationspanelen deltar riksomfattande organisationer och aktörer. Utvecklingsgruppen är till för att utveckla funktionerna i det Elektroniska familjecentrets tjänstehelhet och representanter för områdena, kommunerna och riksomfattande organisationer samt församlingspaneler deltar. Representanter för områdena har också en egen Regionsamarbetsgrupp där deltagarna kan påverka utvecklingen av följande kvartal. Dessutom har man utifrån behov inrättat en egen kanal för utvecklingen av innehållet.

Samarbetsgrupperna har utformats med tiden och anpassas fortfarande efter behov. Under första hälften av 2024 ordnades sammanlagt 17 gemensamma evenemang. Regelbunden respons om samarbetsgrupperna samlas in för att utveckla verksamheten och samarbetet.

Är det Elektroniska familjecentret redan i bruk i det egna området?

Tjänsterna i det elektroniska familjecentret kan flexibelt tas i bruk i området – de kan planeras enligt behoven inom respektive område.

För närvarande har det Elektroniska familjecentrets tjänster tagits i bruk av Södra Karelens välfärdsområde, Södra Österbottens välfärdsområde, Södra Savolax välfärdsområde, Helsingfors stad, Östra Nylands välfärdsområde, Kajanalands välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsområde, Österbottens välfärdsområde, Norra Savolax välfärdsområde och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde. Nästa nya område lanserar Omaperhe för sina invånare i augusti.

Vill du höra mer om det Elektroniska familjecentret?

Hanna Manelius
Utvecklingschef
Elektroniskt familjecenter
hanna.manelius(at)digifinland.fi
tfn 050 511 1763

Ibruktagande:
Juho Matilainen
Elektroniskt familjecenter, servicechef
juho.matilainen(at)digifinland.fi

Bekanta dig med helheten i det elektroniska familjecentret.