Ajankohtaista

26.06.2020

SoteDigi Oy:n nimi muuttuu DigiFinland Oy:ksi

Valtion omistaman erityistehtäväyhtiön SoteDigi Oy:n nimi on muutettu DigiFinland Oy:ksi yhtiökokouksen päätöksellä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 12.6.2020 SoteDigi Oy:n nimen muuttamista kuvaamaan neutraalimmin yhtiön monialaista toimialaa.

16.06.2020

SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja Harri Hyvönen on irtisanoutunut tehtävästään. ”SoteDigi Oy on saatu hyvään vauhtiin ja viime aikoina yhtiön digitaaliset palvelut ovat olleetkin vahvasti esillä. Vimana

12.06.2020

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi SoteDigi Oy:n roolin kehittämisestä lähivuosina

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman valtakunnallisen yhtiön SoteDigi Oy:n ja sen erityistehtävän säilymistä monialaisena. Yhtiön nimi muutetaan kuvaamaan neutraalimmin sen toimialaa ja yhtiö rakentaa

10.06.2020

Omaolo.fi laajeni uusilla hyvinvointivalmennusten, määräaikaistarkastusten sekä terveystarkastuksen sisällöillä

Omaolo.fiin tehtiin 9.6.2020 tuotantopäivitys, jossa palvelun sisällöt laajenivat kattamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Uusilla palveluilla asukkaat voivat oma-aloitteisesti selvittää ja parantaa omaa hyvinvointiaan ja terveydentilaansa.   Kustannus Oy Duodecimin kehittämään, Duodecim STAR®-palveluun perustuva Terveystarkastus antaa kattavan raportin

08.06.2020

Töissä SoteDigillä: Integraatioarkkitehti Mikko Issakainen ”On palkitsevaa löytää asiakkaiden tarpeita toteuttavia ratkaisuja”

Mikko Issakainen työskentelee SoteDigillä integraatioarkkitehtinä ja vastuullaan hänellä on suunnitella ja arvioida miten tietoa siirretään eri järjestelmien välillä. Tietojärjestelmien ja käyttötilanteiden erilaisuudet, tiedon esittämisen erilaiset

05.06.2020

Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma sote-maakuntien tukena

Sote-maakuntien tietojohtamisen Virta-hankkeessa on luotu tietojohtamisen kehittämissuunnitelma tukemaan sote-maakuntien tietojohtamisen kehittämistyötä. Virta-hanke toimii osana sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmaa (Sote tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano

29.05.2020

Vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistointi -raportti julkaistu

Alkuvuodesta 2020 toteutimme vanhojen sähköisten asiakas- ja potilastietojen kartoituksen. Kokosimme kartoituksen vastauksista loppuraportin. Raportti kuvaa vanhojen tietojen arkistoinnin nykytilaa, Kanta-arkiston vanhojen tietojen arkistoa sekä muita

01.06.2020

SoteDigi kehittää tietojohtamisen ratkaisua AuroraAI-ohjelmassa

SoteDigi osallistuu valtiovarainministeriön koordinoimaan AuroraAI-ohjelmaan. Kansallisen AuroraAI-tekoälyohjelman tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

28.05.2020

Päivystysapu 116117 mukaan 112 Suomi -mobiilisovelluksen palveluihin

112 Suomi -sovellus on uudistunut ja päivystysnumeroiden valikossa on nyt mukana Päivystysapu 116117.  Uusimmassa päivityksessä myös palvelun käyttöliittymää uudistettiin ohjaamaan käyttäjää aiempaa paremmin. Päivystysapu 116117

26.05.2020

DVV:n Suomi.fi-palveluiden Sähköisen asioinnin tuki -palvelu jatkuu

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-palveluiden Sähköisen asioinnin tuki -palvelu jatkuu entiseen tapaan. Aikaisemmin palvelua edisti Vimana, mutta Vimanan ja SoteDigin yhdistyessä helmikuussa 2020, palvelu siirtyi

Asukkaiden Omaolossa ilmoittamat oiretiedot mukaan THL:n koronatilanteen Oirekarttaan

Oiretiedot täydentävät kokonaiskuvaa koronatilanteesta THL:n kokoama kokonaiskuva koronatilanteesta täydentyy ihmisten itse ilmoittamilla oiretiedoilla. Olemme avanneet Oirekartan, joka on koronan karttasovelluksen rinnalla toimiva erillinen karttasovellus. Oirekartta

08.05.2020

116117 tavoittaa jo 4.1 miljoonaa Suomen asukasta

Päivystysapu 116117 -palvelu on nyt käytössä 14 sairaanhoitopiirissä, uusimpana alueena palvelu otettiin käyttöön Satakunnassa. Laajentumisen myötä 116117 on jo 4.1 miljoonan asukkaan käytössä, tavoittaen 74.5%

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.