14.12.2023

Selvitys tekoälyn hyödyistä sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointialueilla

DigiFinland toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaan selvityksen, jonka avulla tunnistetaan tekoälyn potentiaalisia käyttötapauksia sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointialueilla ja kuvataan tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia. Työ on aloitettu marraskuussa 2023 ja selvityksen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2024.

Selvityksen avulla pyritään tunnistamaan merkittävimmät tekoälyn hyödyntämiskohteet sosiaali- ja terveysalalla hyvinvointialueilla. Siinä tullaan kuvamaan, miten tekoälyä voidaan hyödyntää tunnistettujen käyttötapausten perusteella. Tavoitteena on saada realistinen käsitys tekoälyn potentiaalista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Selvityksessä pyritään myös esittämään lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia, jotta tunnistettuja käyttötapauksia voidaan realisoida. Samalla halutaan lisätä hyvinvointialueiden tekoälyyn liittyvää tuntemusta ja osaamista. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteistyötä hyvinvointialueiden ja toimialan johtavien yritysten välillä.

Tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia, käyttötapauksia ja näkemyksiä kartoitetaan haastattelemalla hyvinvointialueiden asiantuntijoita ja toimialan johtavien yritysten edustajia. Selvityksestä tehdään yhteenvetoraportti, joka sisältää jatkotoimenpide-ehdotuksia.

Selvitystä koskeva työ on aloitettu marraskuussa ja tavoiteaika sen valmistumiselle on helmikuussa 2024.

Haluatko kuulla lisää?

Arto Kvist, kehityspäällikkö
arto.kvist@digifinland.fi