Ajankohtaista

26.09.2022

Omaperhe-palvelun pilotti ja tuotantokäytön aloitus lähestyvät

Valtakunnallisen sähköisen perhekeskuksen rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja Omaperhe-palvelua päästään pilotoimaan lokakuussa. Palvelun tammikuussa 2023 alkavaan käyttöönottoon osallistuu useita eri hyvinvointialueita. Omaperhe-palvelua pilotoidaan lokakuussa yhteistyössä

22.09.2022

Blogi: Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tietopohja tukemassa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä

Strategisessa suunnittelussa alueen väestön hyvinvointia ja terveyttä tulee kyetä tarkastelemaan kokonaisuutena sekä paikallisesti kuntatasolla että koko hyvinvointialueen laajuisesti. Olennaista on tunnistaa elinympäristöjen ja elinolojen erot

21.09.2022

AuroraAI-hanke loppusuoralla

Valtiovarainministeriön AuroraAI-ohjelmakausi on loppusuoralla. Samalla päättyy myös DigiFinlandin AuroraAI-hankekausi. DigiFinland on toiminut AuroraAI-ohjelmassa käyttöliittymäpalveluiden toteuttajana. DigiFinlandin AuroraAI-hankkeessa on toteutettu sovellustehtaiden ensimmäiset versiot, jotka tukevat AuroraAI-palveluverkon

16.09.2022

Ryhti-hankkeen Mikä muuttuu -tilaisuudet keräsivät osallistujia 180 kunnasta

DigiFinland järjesti 30.8.-7.9.2022 viisi hybriditilaisuutta kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksen parissa työskenteleville. Varkauden, Hämeenlinnan, Oulun, Vaasan ja Tampereen tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 500 henkilöä 180

01.09.2022

DigiFinlandin omistus laajenee hyvinvointialueille

Valtioneuvoston yleisistunto on oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jonka seurauksena enemmistö yhtiön osakkeista luovutetaan vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien. Omistusjärjestelyn myötä

22.08.2022

Sähköisen arkistoinnin asiakasfoorumissa kuullaan ja kohdataan

Sote-alueille suunnattu sähköisen arkistoinnin ensimmäinen asiakasfoorumi kokoontui toukokuussa. Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla asiakastarpeita vuorovaikutteisesti ja jakaa ajantasaista tietoa DigiFinlandin Sähköisen arkistoinnin ja THL:n tiedonhallinnan projektin

07.07.2022

Digipalvelut tehostamaan palotarkastuksia ja muuta onnettomuuksien ehkäisytyötä

Pelastustoimelle toteutetaan uusi kansallinen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on tehostaa, yhtenäistää ja tehdä läpinäkyväksi onnettomuuksien ehkäisyn prosesseja, tiedonsiirtoa ja toimintatapoja pelastustoimessa sekä mahdollistaa asiakkaiden

20.06.2022

DigiFinlandin omistusrakenteen laajentaminen etenee

DigiFinlandin omistajaohjauksen käymät osakassopimusneuvottelut ovat edenneet hyvin. Tällä hetkellä kokonaisuus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän päättäjien pohdittavana. DigiFinlandin työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti ja tähtäävät

21.06.2022

Uusia ominaisuuksia Hoidonperusteet.fi-palveluun

Terveydenhuollon ammattilaisia hoidon tarpeen arvioinnissa tukeva Hoidonperusteet.fi-palvelu sai uusia ominaisuuksia 21.6.2022. Päivityksen myötä palvelusta löytyy myös kuntakohtaisia palvelupaikkoja, joihin ammattilainen voi ohjata asukkaan hoidon tarpeen

09.06.2022

Kunnissa kohtuullinen valmius rakennetun ympäristön digitalisaatioon

DigiFinlandin toteuttaman kartoituksen mukaan kunnissa on kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa kohtuullinen digivalmius: 4 % kunnista tilanne on hyvä, 72 % kohtuullinen ja 24 % haasteellinen.

01.06.2022

Koronavilkku-sovelluksen toiminta on päättynyt

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan Koronavilkku-sovelluksen käytöstä luovutaan 1.6.2022 alkaen. Tästä päivästä lähtien Koronavilkku ei enää varoita altistumisesta tai tallenna tietoja kohtaamisista. Sen avulla ei siis

30.05.2022

Sähköinen arkistointi -palvelua kehitetään asiakaslähtöiseksi yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa 

Sähköinen arkistointi -projektissa konseptoitiin vuonna 2021 Sähköisen arkistoinnin palvelu. Sen tarkoituksena on tukea sote-organisaatioita kokonaisvaltaisesti vanhojen sote-tietojen arkistointiprosessissa. Sähköisen arkistoinnin palvelua on alusta alkaen kehitetty

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.