Ajankohtaista

01.10.2021

Kohti terveydenhuollon tietojärjestelmien kansallista yhteentoimivuutta

Sote-uudistuksen myötä erilaisten järjestelmien ja sovellusten yhteentoimivuus nousee entistä tärkeämmäksi. DigiFinland laatii yhdessä HL7 Finlandin kanssa määrittelyä, jonka avulla hyvinvointisovellukset voivat siirtää tietoja potilastietojärjestelmiin. Työ

07.10.2021

Blogi: Digitaalisuus apuna koronan jälkeisessä elämässä

Koronapandemian kohdalla on valoa näkyvissä, vaikka sen aiheuttama huoli ja taakka eivät olekaan vielä kokonaan ohi. Samaan aikaan moni tärkeä asia on peittynyt koronan alle ilman, että meillä

04.10.2021

Vielä ehtii ilmoittautua Sähköinen arkistointi -projektin yhteishankintaan

Sähköinen arkistointi -projektin yhteishankinta on parhaillaan tärkeässä vaiheessa. Hankintarenkaaseen 15.10. mennessä mukaan ilmoittautuneet ehtivät vielä mukaan hankintaan ja hakemaan siihen liittyvää rahoitusta.  DigiFinland Oy toimii toteuttajaorganisaationa vanhojen sote-tietojen arkistoinnin yhteishankinnassa. Hankinnan kohteena on ennen Kanta-palveluun

01.10.2021

Yhä useampi saa apua Omaolon kautta

DigiFinlandin tuottama Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Syyskuussa 2021

08.09.2021

Ihmiskeskeisen tiedolla johtamisen sovellus ”Mun ripari” pääsi rippikoululaisten testattavaksi

DigiFinland Oy:n AuroraAI-verkon käyttöliittymäratkaisujen kehittäminen etenee. Mun ripari -sovelluksen protoa testattiin rippileireillä Oulussa ja Mikkelissä. Sekä sovellusta testanneet nuoret että mukana olleet organisaatiot kokivat sovelluksen

07.09.2021

DigiFinlandin uusi asiakasyhteistyöryhmä lisää vuoropuhelua

DigiFinland perustaa asiakasyhteistyöryhmän, johon kutsutaan mukaan hyvinvointialueet ja substanssiohjaavat ministeriöt. Asiakasyhteistyöryhmän toiminnalla on tarkoitus tukea aktiivisella dialogilla yhteistyötä sekä palveluiden tarvelähtöisyyttä, suunnitelmallisuutta, yhteentoimivuutta ja vaikuttavuutta.

02.09.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien kohdentamista helpottavaa Suuntimaa kehitetään DigiFinlandin avulla kansalliseksi palveluksi

Pirkanmaalla kehitetty Suuntima-palvelu auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja ammattilaisia löytämään asiakkaalle sopivimmat tavat saada ja käyttää palveluita. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat. Palvelu

31.08.2021

DigiFinland testaa rokotustietojen poimintaa robotin avulla – Tavoitteena rokotustietojen parempi hyödynnettävyys

Suomessa on sadoittain vanhoja, ei-aktiivikäytössä olevia sote-tietojärjestelmiä, joiden sisältämät tiedot tulisi tulevaisuudessa arkistoida asianmukaisella tavalla. Nykytilanteessa näiden järjestelmien tietosisältöjen hyödyntäminen voi olla hankalaa ja tietojen

24.08.2021

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi DigiFinlandin kehittämisestä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n kehittämistyön jatkamista tavoitteena yhtiön liiketoiminnan ja omistuspohjan laajentaminen hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lähtien. Lisäksi valtiovarainministeriö

24.06.2021

Blogi: Digitaaliset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen ajureina

DigiFinland on nuori ja pieni yhtiö, jonka perustamisen taustalla on suuria ja merkittäviä asioita. Näitä ovat muun muassa kansanterveys, kansantalous ja digitalisaatio. Monet tekijät ovat

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankintailmoitus on julkaistu

Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän hankintailmoitus julkaistiin 12.6.2021. Hankintavaihe tulee kestämään vuoden 2022 puolelle asti. Hankintayksikkönä toimii sisäministeriö ja Hansel Oy hankinnan teknisenä toteuttajana. Onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmähankinnan

28.06.2021

Virta-hankkeen tietojohtamisen yhteistyöfoorumit kirkastavat yhteistä näkemystä ja auttavat alueellisessa kehittämistyössä

Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostossa on mukana hyvinvointialueiden itse nimeämiä tietojohtamisen asiantuntijoita. Verkoston avulla varmistetaan tietojohtamisen ratkaisujen ja tietosisältöjen kansallinen yhtenäisyys sekä haetaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat kerran kuukaudessa ajankohtaista tietoa yhtiössämme käynnissä olevista projekteista sekä muista ajankohtaisista asioista.